Kümelenme Destek Programı 3. Destek Çağrısı


En az bir sanayi odası veya sanayi ve ticaret odası ve en az bir üniversite yer aldığı kümelenme birliktelikleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen kategoriler kapsamında desteklenecektir. Projelerin yüzde ellisine olmak üzere 25 Milyon TL hibe verilebilmekte olup, 3. çağrı için son başvuru tarihi 11 Ağustos 2017‘dir.

Programın amacı; kümelenme birlikteliklerinin başlatılması, etkin bir şekilde ilerletilmesi amacıyla gerekli işbirliği ortamının güçlendirilmesi olarak özetlenebilir.

Kümelenme Destek Programının genel hedefleri aşağıdaki gibidir:

  • Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin, yenilikçiliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi,
  • Küresel ihracattan daha fazla pay alınması,
  • Ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi,
  • Nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesi.

Bu amaca yönelik ilerleme aşağıdaki göstergeler ile takip edilecektir:

  • Kümelenme birlikteliklerinin koordinasyonu, sevk ve idaresi amacıyla oluşturulan ve Bakanlık tarafından akredite edilen, yasal bir statüye sahip kurum ve kuruluş sayısı.
  • Kümelenme birlikteliklerinin içinde aktif rol alan üniversite sayısı,
  • Kümelenme birlikteliklerinin içinde aktif rol alan işletme sayısı,
  • Kümelenme birliktelikleri neticesinde diğer işletmelerle işbirliği seviyesi ve kalitesini arttıran firma sayısı,
  • Kümelenme birliktelikleri sonucu oluşturulan ortak kullanıma yönelik yapıların sayısı ve bu yapılardan faydalanan işletme sayısı,
  • Kümelenme birliktelikleri sonucunda oluşturulan ve piyasaya sürülen yeni, yenileştirilmiş ve/veya geliştirilmiş ürün sayısı.

Son başvuru tarihi: 11/08/2017

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.