Kooperatif Eğitimi Hizmeti


Kooperatif Eğitimi Hizmeti

Ref: 20190314KOOP

Hayata Destek Derneği doğa ya da insan eliyle meydana gelen afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamak amacı ile kurulmuş bir insani yardım kuruluşudur. Bu kapsamda hayata destek olurken insanlık, ayrım gözetmeme, tarafsızlık, bağımsızlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde çalışmalarını şekillendirmektedir.

Acil Yardım: Hayata Destek, insani krizler sonrası, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları yürütmektedir. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması, nakit yardımı yapılması, barınma koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmektedir.

Mülteci Destek: Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişiminin sağlanması amaçlanmaktadır. Mültecilere yönelik toplum temelli koruma çalışmalarının yürütüldüğü toplum merkezlerinde bireyin güçlendirilmesi ve sosyal uyuma katkı amaçlanırken bireysel koruma faaliyetlerinde mültecilere temel hak ve hizmetlere erişimlerinde birebir destek ve bilgilendirme hizmeti verilmektedir. Mülteci nüfusun ihtiyaçlarına uzun erimli ve kalıcı çözüm üretebilme amacıyla hayata geçirilen geçim kaynağını destekleme projeleri kapsamındaysa mesleki kurslar, istihdama katkı ve çalışma izni edinme sürecinde destek sağlama gibi faaliyetler yürütülmektedir.

Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma: Türkiye’de çocuk işçiliği sorunuyla mücadele kapsamında, çalışan ve çalışma riski altındaki çocuklara destek için faaliyet yürütülür. En ağır iş alanlarından biri olan mevsimlik tarım sahalarındaki çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, aile ve işverenlerin çocuk işçiliğinin zararları konusunda farkındalıklarının artırılması öncelikli hedeflerdir. Yanı sıra çocukların çocuk olma haklarına sahip çıkmak, okullaşmaya artırmak da çalışmaların ayrılmaz bir parçasıdır.

Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme: Etkin bir insani yardım ve afetle mücadele stratejisi yürütebilmek için bir bütün olarak sivil toplumun güçlendirilmesi çalışmalarına katkı sunulur. Bu çalışmalarda sivil toplum kuruluşları arasında etkin koordinasyon ağları oluşturarak kolektif bir zeminde bilgi akışına, uzmanlık ve kaynak paylaşımına; iletişim ve koordinasyon kapasitelerinin geliştirilmesine öncelik verilmektedir.

 

Pozisyon: Kooperatif Danışmanı
Program: Kooperatif Danışmanlığı
Yönetici: Geçim Kaynakları Program Yöneticisi
Katılımcılar: Hayata Destek Derneği Çalışanları
Sözleşme Süresi: 25.03.2019-25.04.2019
Çalışma Süresi: 1 Gün / 1 Ay boyunca uzaktan yazılı ve sözlü destek
Çalışma Yeri: Hayata Destek Derneği Genel Merkezi
Genel Sorumluluklar: Geçim kaynakları programı kapsamında kurulmuş ve kurulacak kooperatiflerin mali, hukuki ve yönetsel idaresi konularında Dernek personeline yönelik eğitim verilmesi

 

 

 

Temel Sorumluluk Alanları

*Kooperatif kurulumu için gerekli iş ve işlemler konusunda tecrübeli, (ilgili oda, dernekler masası kaymakamlık vb. kurumlara kayıt olma şartlarını bilen)

* Geçim kaynakları ve kalkınma programları kapsamında kurulmuş ve kurulacak her türlü kooperatifin mali, hukuki ve yönetsel idaresi konulu bir eğitim modülünün hazırlanması.

* Eğitimin İstanbul’da Hayata Destek Derneği’nin uygun göreceği yerde, en az bir mali müşavir, bir avukat ve bir deneyimli kooperatif ortağı tarafından dernek çalışanlarına verilmesi.

* Eğitim sonrası, Hayata Destek Derneği’nin uygulamada ortaya çıkacak muhtemel sorularına bir ay süreyle en fazla 6 saat yazılı danışmanlık desteği verilmesi.

* Hizmetin verilmesi sırasında, Hayata Destek Derneği’nin benimsediği insani esasları göz önünde bulundurmak ve toplumsal cinsiyet odaklı bir perspektif benimsemek,

Nitelikler

 

  • Kooperatif ve dernek kurulumu ve yönetimi konusunda yeterlilik ve deneyim sahibi
  • Kooperatif ve benzer alanlarda çalışmış olan
  • Dernekler Kanunu’nun gereklilikleri ve yükümlülükleri konusunda bilgi sahibi
  • Kooperatif konusunda süpervizyon ve etkinlik sonrası danışmanlık ve eğitim verebilen
  • Tercihen sivil toplum alanında çalışmış/çalışıyor olan,
  • Farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen kurum ve kişiler

 

Şartlar ve Koşullar

 

 

Kurum başvurularında kurumu tanıtıcı bir metin, kişisel başvurularda ise CV ile birlikte Teklif Mektubu gönderilmelidir. Yukarıda belirtilen işler için aylık düzenli belirli bir saat/gün destek alınması planlanmaktadır. Teklifler yukarıdaki belirtilen iş kalemleri ve süreçler üzerinden aylık net olarak TL bazında verilecektir. Teklifte ayrıca aylık çalışılacak minimum saat/gün belirtilmelidir.  Varsa konaklama ve seyahat bedelleri teklif edilen tutara dahil olacaktır. Kısa listeye seçilen firmalar/kişiler ile görüşme yapılacaktır.

 

İlgili dokümanlar ile birlikte tekliflerin 21.03.2019 tarihine kadar danisman@hayatadestek.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın