Konferans: Avrupa Güven(siz)liğinde Yeni Bakış Açıları


Son on yıldır, Avrupa Birliği’nin güvenliği için birçok kriz ve riskle yüzleşmesi gerekmekte. Bunların sadece bir kısmı doğrudan Avrupa vatandaşlarının hayatlarını tehdit ederken, geri kalanlar daha genel bir endişe ve güvensizlik duygusu yaratmaktalar. Bazı zorluklar Avrupa’nın genel refahı açısından somut tehditler olarak algılanmakta: çatışma bölgelerinden gelen mülteciler, Avrupa çapında popülist aşırı sağcı partilerin yükselişi,  borçların ve mali kemer sıkma politikaların yarattığı zorluklar, bazı üye devletler tarafından benimsenen komünite karşısı tutumlar , Rusya tarafından ateşlenen çatışma ortamı ya da Brexit ile ilgili tartışmalar. Ancak, Avrupa Birliği ve üye devletler bu sorunları çözme doğrultusunda fikir ve eylem birliğine sahip değil.

Bu konferans, bu zorlukları ele alan çalışmaları bir araya getirmeyi amaçlıyor. Etkinlik, bilgi paylaşımını kolaylaştırmak ve güncel olayları daha iyi anlamak için bu konularda çalışan 25-30 kişilik bir grup toplayacaktır. Organizatörler bu konferansta; akademisyenler, araştırmacıları (doktora adayları da başvurabilir) ve uygulayıcılar arasında bir denge kurmayı amaçlamaktadır. Avrupa yönetişimi, istihbarat ve güvenlik işbirliği ve yönetimi alanındaki gelişmelere ve yaklaşımlara ilişkin her konuda teorik, ampirik veya metodolojik çalışmaları teşvik ediyoruz.

Yer/Zaman: 9 – 11 Mayıs 2019 | Babeș-Bolyai Üniversitesi – Kluj (Romanya)

Son Başvuru Tarihi: 1 Mart 2019

Detaylar için tıklayın.