Katılımcı Anayasa için Sivil Toplumun Yol Haritası


Denge ve Denetleme Ağı, kurulduğu günden bu yana, katılımcı ve müzakereci demokrasinin önemini artıran yeni bir anayasa yapılması için çalışıyor; bu anayasanın ruhunu ve gücünü denge denetleme sistemi ve mekanizmalarından alması gerektiğini dile getiriyor.

Denge ve Denetleme Ağı’nın bu amaçlarla yürütücülüğünü yaptığı çalışma ile, Türkiye’nin 9 ilinde (Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun) 200 kadar sivil toplum örgütü bir araya gelerek katılımcı ve kapsayıcı bir yöntemle yeni anayasa hedefine ulaşmak için atılması gereken adımları belirleyen bir yol haritası hazırlamıştır.

Düzenlenen çalıştaylarda uluslararası iyi katılımcılık ilkeleri olan kapsayıcılık, şeffaflık, elverişli ortamların oluşturulması, geri bildirim ve zamanındalık üzerinden tartışmalar yürütülmüş ve genel hatları itibariyle 13 adımdan ve 100 öneriden oluşan bir yol haritası ortaya çıkmıştır.

Detaylı bilgi edinmek ve ortaya çıkarılan yol haritasına ulaşmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.