Katılım Müzakereleri Çerçevesinde 17 No’lu Ekonomik ve Parasal Politika Faslının Müzakerelere Açılıyor


17 No’lu Ekonomik ve Parasal Politika Faslı, 14 Aralık 2015 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilecek 11. Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Hükümetlerarası Katılım Konferansında müzakerelere açılacaktır. Ekonomik ve Parasal Politika Faslının açılması ile birlikte, Türkiye’nin katılım müzakerelerinde açılan fasıl sayısı 15’e yükselecektir.

Katılım Konferansında ülkemizi AB ile Müzakere Heyeti Başkanı AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır, Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek ve Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecektir.

Ekonomik ve Parasal Politika Faslı temel olarak; üye devletlerin merkez bankalarının bağımsızlığı, kamu sektörünün merkez bankaları tarafından finansmanının yasaklanması ve kamu kesiminin finansal kurumlara imtiyazlı erişiminin önlenmesi konularını kapsamaktadır. Fasıl ayrıca, pek çok alanda daha güçlü bir ekonomik yapı oluşturulmasını ve üye ülkeler arası ekonomik koordinasyonu güçlendirmeyi amaçlayan düzenlemeleri içermektedir.

Ekonomik ve Parasal Politika Faslının hiçbir açılış kriteri olmaksızın müzakerelere açılması Türkiye’nin bu alandaki yüksek uyum düzeyinin en önemli göstergesidir. Ülkemizin halihazırdaki yüksek uyum düzeyi sayesinde Fasıldaki müzakereler önümüzdeki dönemde de tatmin edici bir hızla ilerleyecektir.

Ekonomik ve Parasal Politika Faslının müzakerelere açılması, Türkiye-AB ilişkilerinin ve ülkemizin katılım sürecinin canlandırılması bakımından yeni bir dönemin başlangıcını oluşturan 29 Kasım 2015 tarihli Türkiye-AB Zirvesi’nde ortaya konan siyasi iradenin ilk somut göstergesidir.

Kaynak: T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı