Sivil Toplum

  • İklim Değişikliği ile Mücadelede Kural Kitabı Hazır

    İklim Değişikliği ile Mücadelede Kural Kitabı Hazır

    İklim değişikliği ile mücadele için varılan Paris Anlaşması’nın nasıl uygulanacağına dair çerçeveyi çizen kural kitabı üzerinde uzlaşma sağlandı. İki hafta süren müzakerelerin ardından yaklaşık 200 ülkenin onay verdiği 156 sayfalık kural kitabı, sera gazı salımını düşürme hedeflerinin nasıl izleneceğini ve ülkelerin emisyon planlarının nasıl güncelleneceğinin çerçevesini çiziyor. Anlaşma çerçevesinde ayrıca yoksul ülkelere sera gazı emisyonunu

  • RET is looking for Human Resource Officer

    RET is looking for Human Resource Officer

    RET International in Turkey is looking for a qualified candidate to fill the position of Human Resource Officer. She/he will be responsible to oversee and coordinate the Human resource function for RET Programmes in Turkey under RET International National Coordinator’s Supervision. She/he will play a crucial role in providing human resource planning and management. Functional