Sivil Toplum

Birlikte: Yerel STÖ’ler için Kurumsal Destek Programı

Birlikte: Yerel STÖ’ler için Kurumsal Destek Programı

STGM sivil toplumun değişen ihtiyaçları doğrultusunda yerel STÖ’ler için yeni bir program başlatıyor. “Birlikte: Yerel STÖ’ler için Kurumsal Destek Programı” BİRLİKTE, Türkiye’de sivil toplumun gelişimi için 15 yıldır çalışmalar yürüten STGM’nin biriktirdiği deneyimlerinin ürünü olarak ortaya çıktı. Yıllar içinde proje hibeleri STÖ’ler için önemli bir destek mekanizması haline gelmiş olsa da, örgütlerin kurumsal gelişimlerinin desteklenmesi

Görme Engellilerin Eğitim Sorunları İçin Gönüllü Ağı Desteği

Görme Engellilerin Eğitim Sorunları İçin Gönüllü Ağı Desteği

    Eğitimde Görme Engelliler Derneği, görme engellilere yönelik çalışma yapmak isteyen gönüllü kişiler ile eğitim hayatında desteğe ihtiyacı olan görme engellileri Gönüllü Ağı Projesi ile buluşturuyor. Görme engelli bireylerin eğitim hayatında karşılaştığı anlık sorunları gidermek amacıyla geliştirilen Gönüllü Ağı Projesi sayesinde, hem gönüllü olmak isteyen kişilerin doğrudan ihtiyaca cevap vermesi sağlanıyor, hem de destek talep


Çocuk Güvenliği Eğitici Eğitimi

Çocuk Güvenliği Eğitici Eğitimi

Hayata Destek Derneği, çocuk hakları alanında çalışan Uluslararası Federasyon Terre Des Hommes (TDH) Almanya ile birlikte yürüttüğü “Türkiye’de Çocuk Güvenliği Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında gönüllü eğitici eğitimleri düzenlemeye başlıyor. Bu eğitimlerin ilk amacı, Türkiye’de yeni gelişmeye başlayan çocuk güvenliği alanında bir eğitmen havuzu oluşturulması. İlerleyen süreçte ise havuzda yer alan eğitmenlerin kolaylaştırıcılığıyla, yerelde çocuklara yönelik

İstanbul’da Bisiklet Çalıştayı “Yüzünü Bisiklete Dön”

İstanbul’da Bisiklet Çalıştayı “Yüzünü Bisiklete Dön”

Don Kişot Bisiklet Kolektifi, bisiklete dair sorunları tartışmak ve bu sorunlara çözüm aramak üzere “Kent ve Bisiklet” çalıştayı düzenliyor. Don Kişot Bisiklet Kolektifi’nin, “Yüzünü Bisiklete Dön” sloganıyla organize ettiği “Bisiklet ve Kent Çalıştayı”, 21-22 Ekim’de İstanbul’da gerçekleşecek. Tasarım Atölyesi Kadıköy’de gerçekleşecek çalıştayın paydaşları arasında Kadıköy Belediyesi Bisiklet Birimi, TMMOBŞehir plancıları Odası ve Sokak Bizim Derneği


Medikal Arama Kurtarma Derneği’nin 5. Dönem Eğitimleri Başlıyor

Medikal Arama Kurtarma Derneği’nin 5. Dönem Eğitimleri Başlıyor

Medikal Arama Kurtarma Derneği (MEDAK) 2013 yılında kurulmuş, Türkiye’de ‘medikal kurtarma’alanında özelleşen ilk dernektir. Amacı, afetlerde eğitimli personeli ile hayat kurtarıcı tıbbi müdahalelerde bulunmak, sağlığa erişimi kısıtlanmış kırılgan grupların sağlık hakkına erişimini desteklemek olan MEDAK 5. Dönem eğitimlerine başlıyor. Eğitimler kapsamında gönüllüler temel kampçılıktan başlayarak doğada konforlu bir şekilde hayatını idame ettirmeyi öğrenecek, ileri eğitimlerde

Oyuncak Kütüphanesi’nin 5. Yılına Özel Masal Okumayı Sevenler için Seminer

Oyuncak Kütüphanesi’nin 5. Yılına Özel Masal Okumayı Sevenler için Seminer

2 Aralık 2017 Cumartesi günü 13:00 – 17:00 saatleri arasında NTV Radyo Spikeri Günnur Öztürk ile Oyuncak Kütüphanesi Derneği’nin 5. Yılına Özel gerçekleştireceğimiz “Masallara Ruh Katıyoruz” seminerine öncelikli olarak Anne-Babaları ve masal okumayı seven herkesi bekliyoruz. Etkinlik Tarihi ve Yeri: 2 Aralık 2017 Cumartesi – 12:30 – Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi Kale Mh. Gözcü


Kadın Dayanışma Vakfı İzleme Raporunu Açıkladı

Kadın Dayanışma Vakfı İzleme Raporunu Açıkladı

Kadın Dayanışma Vakfı’nın 1 Ağustos 2016-31 Temmuz 2017 arasında Kadın Danışma Merkezinde aldığı başvurular sonucu oluşturduğu izleme raporu açıklandı. Bu tarihler arasında toplam 355 kadın maruz kaldığı şiddet nedeniyle destek almak için Kadın Danışma Merkezine başvurdu. Şiddete maruz kalan kadınların yaptığı bu başvurular sonucunda oluşturulan izleme raporuyla kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarının ve yasaların etkinliğinin

Fundraising Okulu Kaynak Geliştirme Sertifika Programı 5. Dönemi Başlıyor

Fundraising Okulu Kaynak Geliştirme Sertifika Programı 5. Dönemi Başlıyor

Fundraising Okulu Kaynak Geliştirme Sertifika Programı 5. dönemi başlıyor. Bugüne kadar 70 uzmanın mezun olduğu program 4 Kasım 2017 – 6 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu yıl ilk kez katılımcı STK’lardan en az biri kaynak geliştirmeyi öğrenmekle kalmayacak, geliştireceği strateji çerçevesinde ilk pilot çalışması için bir başlangıç fonu almaya hak kazanacak. Programa kayıtlar devam etmektedir. Katılım 25 kişi ile sınırlıdır. Kayıt


Sivil Toplum Kuruluşları için İletişim Stratejisi Geliştirmeye Yönelik Rehber

Sivil Toplum Kuruluşları için İletişim Stratejisi Geliştirmeye Yönelik Rehber

TACSO Projesi, Batı Balkanlar ve Türkiye’de faaliyetler yürüten sivil toplum örgütlerine iletişim ve görünürlük konusunda destek olmak amacıyla iletişim konusunda çok sayıda eğitimler, ulusal ve bölgesel düzeyde konferanslar düzenlemiş, STK-medya ilişkileri ve kamunun algısına ilişkin araştırmalar yürütmüş, yanısıra “STK’lar için Medya İlişkileri Rehberi”ni ve sosyal medyanın kullanımına yönelik çok sayıda videoyu da yayımlamıştır. Bu kaynakların

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Webinarları

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Webinarları

Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC -Turkish Medical Students’ International Committee) 1952 yılında tıp öğrencileri tarafından oluşturulmuş, siyasi olmayan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda faaliyet göstermektedir. Türk Tıp Öğrencileri Birliği faaliyetlerini altı çalışma kolundaki (Bilimsel Araştırma Değişimi, Halk Sağlığı, İnsan Hakları ve Barış, Staj Değişimi, Tıp Eğitimi, Üreme Sağlığı) etkinlikleri


SPoD Hukuk Dergisi için Yazılarınızı Bekliyor

SPoD Hukuk Dergisi için Yazılarınızı Bekliyor

SPoD Hukuk ve Adalete Erişim Alanı, çıkaracağı hukuk dergisinin ilk sayısı için yazılarınızı bekliyor! SPoD Hukuk ve Adalete Erişim Alanı uluslararası ve ulusal mevzuat ve içtihatlar, hak ihlalleri raporları ve emsal dava analizleri çerçevesince çıkarttığı ‘LGBT Davaları AIHM Yargıtay ve Danıştay İçtihatları (Kasım, 2012)’, ‘2012 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli insan Hakları İhlalleri izleme

Şirin Tekeli Araştırma Ödülü

Şirin Tekeli Araştırma Ödülü

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi (SU Gender) olarak, Türkiye’de kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının öncülerinden olan Şirin Tekeli adına araştırma ödülleri vermeye başlayacağımızı açıklamaktan onur duyuyoruz. Türkiye’de toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaları desteklemek ve teşvik etmek amacıyla düzenlenen Şirin Tekeli Araştırma Ödülü, doktora öğrencileri ile doktora derecesini tamamlamasının üzerinden en fazla 15 yıl geçmiş tüm


KAOS GL Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Raporu

KAOS GL Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Raporu

Kaos GL’nin 2016 Nefret Suçları Raporu’na göre; 169 yanıtlayan 390 ihlal bildirdi. Mağdurların çoğu kolluk kuvvetlerinden korkarken; bildirilen cinayet teşebbüslerinin çoğu LGBTİ’lerin tanıdıkları tarafından gerçekleşti. Kaos GL Derneği, 2016 Yılında gerçekleşen Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Raporu’nu kamuoyu ile paylaştı. Kaos GL Derneği, rapor için Türkiye’deki çok sayıda şehri kapsayan iletişim ağı ile Ankara’daki bireysel

Toplum Gönüllüleri Vakfı Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Rehberi

Toplum Gönüllüleri Vakfı Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Rehberi

Toplum Gönüllüleri Vakfı Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırma Programı kapsamında bir rehber kitapçık yayınladı. Kitapçık, Toplum Gönüllüsü gençlerin yerel örgütlenmelerinde yapacakları toplumsal cinsiyet çalışmalarına yol gösterici olması amacıyla hazırlanmış, yapılacak çalışmalara alternatif öneriler ve kaynaklar sunulması hedeflenmiştir. Rehber kitapçık aynı zamanda, Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırma Programı kapsamında Genç Kadın Fonu’nun düzenlediği Yaz Dönemsel Projesi katılımcılarının katkıları ile oluşturulmuştur. Toplum Gönüllüleri Vakfı Toplum Gönüllüleri Vakfı


FonZip, TechSoup Türkiye Bağış Programına Katıldı

FonZip, TechSoup Türkiye Bağış Programına Katıldı

TechSoup Türkiye, mali kapasitesi düşük sivil toplum örgütlerinin kaynak geliştirmesini kolaylaştırmak için %40 indirimli FonZip üyeliği imkanı tanıyor. Bu sayede küçük sivil toplum örgütleri de aidat toplamak, bağış almak, üye, destekçi ve gönüllü yönetimi için FonZip’i kolaylıkla kullanabilecek. Çalışmalarınızı ve hayallerinizi daha çok kişiyle paylaşma imkanınız olacak. Daha fazla bilgi almak için destek@techsoupturkiye.org.tr adresine yazabilirsiniz. Kaynak

Gençler Arası İlişkilerde Flört Şiddeti Broşürü Çıktı

Gençler Arası İlişkilerde Flört Şiddeti Broşürü Çıktı

Proje Ne Var Ne Yok?! kapsamında eğitimciler için hazırladığımız ‘Gençler Arası İlişkilerde Flört Şiddeti’ adlı bilgilendirici broşür çıktı! Yaşadığımız toplumda gençlerin duygusal ve cinsel gelişimleri çoğu zaman yok sayıldığı ve gençler arası flört ‘meşru’ görülmediği için; flört içi şiddetin sadece yetişkin dünyasına ait bir problem olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Oysa flört şiddeti; cinsiyet, yaş, sosyo-ekonomik durum, eğitim düzeyi, bedensel yeterlilik, cinsel


Avrupa’daki Öğrenme Fırsatları ve Yeterlilikler Portalı Türkiye Açıldı

Avrupa’daki Öğrenme Fırsatları ve Yeterlilikler Portalı Türkiye Açıldı

Bir internet portalı olarak kurulan Ploteus, Avrupa’da Öğrenme Fırsatları ve Yeterlilikler Portalı (Learning Opportunities and Qualifications in Europe) anlamına gelmektedir. Ploteus portalının amacı başta öğrenciler ve eğitimciler olmak üzere, iş arayanlara, çalışanlara, ailelere ve danışmanlara Avrupa’daki eğitim fırsatları hakkında bilgi vermek amacıyla kurulmuştur. Bir diğer amacı ise; öğrenme konusunda ihtiyaç duyulan bilgileri tek çatı altında toplayarak

Avrupa Araştırma Konseyi Göç Araştırmaları Kitapçığı Yayımlandı

Avrupa Araştırma Konseyi Göç Araştırmaları Kitapçığı Yayımlandı

Avrupa Birliği’nde göç araştırmaları ile ilgili gelişmelerin paylaşılması, stratejilerin öğrenilmesi, bilim ve araştırma alanında göç ile ilgili planlanan araştırma ve yenilikçilik faaliyetlerinin doğru bir zemine oturtulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması önem arz etmektedir.   Bu kapsamda, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) tarafından göç araştırmaları hakkında bir kitapçık hazırlanmıştır. Söz konusu kitapçıkta göç araştırmaları konusunda yapılan projelere ait


Kadıköy Belediyesi’nden Herkese Açık Ortak Çalışma Alanı

Kadıköy Belediyesi’nden Herkese Açık Ortak Çalışma Alanı

Kadıköy Belediyesi tarafından açılan İDEA Kadıköy hem sabit masa hem de ücretsiz ortak çalışma alanıyla Kadıköylülere yeni bir alan yaratıyor. Serbest veya ofissiz çalışan bireylerin ofis arayışına yanıt olan veya birlikte üretmek isteyen farklı disiplinlerdeki bireylerin ihtiyaçlarına yanıt olarak doğan ortak çalışma alanları birkaç senedir dünya genelinde yükselen bir model. Kadıköy Belediyesi de günümüzün yeni

TURMEPA VII. Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi’ne Davetlisiniz

TURMEPA VII. Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi’ne Davetlisiniz

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA VII. Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi’nde çocuklarınızı ağırlıyor. 2017 yılı teması “Sorumluluklarımı yerine getiriyorum, denizlerimi koruyorum” olarak belirlenmiştir. Haziran-Ekim ayları arasında devam edecek olan sergide; denizlerin önemi ve temiz bir dünya temiz bir deniz için bireysel sorumluluklarını  öğrenecek olan çocuklar, aynı zamanda iklim değişikliğine sebep olan etmenleri konuşarak bireysel görevlerinin önemini anlayacaklar.


Dernekler için Kamu Yararı ve Vakıflar için Vergi Muafiyeti Statüleri Bilgi Notu

Dernekler için Kamu Yararı ve Vakıflar için Vergi Muafiyeti Statüleri Bilgi Notu

TÜSEV Atölye kapsamında yayımlanan Dernekler için Kamu Yararı ve Vakıflar için Vergi Muafiyeti Statüleri bilgi notunda kamu yararı ve vergi muafiyeti statüleri ile ilgili yasal düzenlemeler, bu statüleri kazanmak için aranan şartlar, takdir yetkisine sahip sorumlu kurumlar ile takdir süreci, Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamalar ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilerek bu statülerin daha verimli olmaları için öneriler

Standford Üniversitesinden Ücretsiz Uluslararası Kadın Sağlığı ve İnsan Hakları Dersleri

Standford Üniversitesinden Ücretsiz Uluslararası Kadın Sağlığı ve İnsan Hakları Dersleri

Bu ders, kadın sağlığı ve insan hakları konularını bebeklik ve çocukluk döneminden başlayıp ergenlik dönemi, üreme yılları ve yaşlanma süreçleri ile birlikte ele almaktadır. Derslerde toplumsal baskılar ve engeller karşısında ekonomik, sosyal, politik ve insan hakları faktörlerini ve kadınların sağlıklarını korumak ve hayatlarını yönetirken karşılaştıkları güçlükleri ele alınıyor. Bu dersin ve ilkeleriyle ilgili daha fazla


Türkiye’nin En Kapsamlı Yaygın Eğitim Metotları Sitesi Açıldı

Türkiye’nin En Kapsamlı Yaygın Eğitim Metotları Sitesi Açıldı

Türkiye’nin en kapsamlı yaygın eğitim metotları sitesi www.yayginegitim.org açıldı. Yaygın eğitim, 1960’ların sonu ve 1970’lerin başında uluslararası eğitim politikası söyleminin bir parçası olarak karşımıza çıktı. Tekrarlayan ve hayat boyu öğrenme kavramlarıyla ilişkili olan yaygın eğitim Avrupa Komisyonu’nun da benimsediği ve AB Projelerinde uygulamaya teşvik ettiği bir metodolojidir. Yaygın Eğitim, insanların kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerini gönüllülük

Oyun Oynayarak Mültecilere Yardım Etmek İster misiniz?

Oyun Oynayarak Mültecilere Yardım Etmek İster misiniz?

Mülteci olmak zorunda kalsanız ne yapardınız? ‘My Life as a Refugee (Mülteci Olarak Yaşamım)’ adı verilen iOS ve Android platformundan indirilebilen oyun, mültecilerin neler yaşadığını sanal olarak anlamanıza yardım ediyor. My Life as a Refugee mobil temalı ve bir hayatta kalma oyunudur.Oyunu indirmeniz ve oynamanız durumunda yapımcılar mülteciler için bağış topluyor ve siz de ekstra


Ağınızı/Platformunuzu TACSO-STGM Sivil Ağlar Veritabanına Kaydedin

Ağınızı/Platformunuzu TACSO-STGM Sivil Ağlar Veritabanına Kaydedin

TACSO – STGM olarak, 2007 yılında hazırlanan STGM Dünya, Avrupa ve Türkiye’de Sivil Ağlar Rehberi’ni güncellemek, Türkiye’de faaliyet gösteren sivil ağlar kataloğunu oluşturmak ve online bir sivil ağlar veri tabanını hazırlamak için kolları sıvadık. Siz de ağınızın/platformunuzun çalışmalarını güçlendirmek, görünürlüğünü arttırmak, daha fazla insana ve örgüte ulaşmak ve ortaklık girişimlerinin size ulaşmasını sağlamak için bu