Programlardan Haberler

BTM 2018 Yılı II.Çağrı Dönemi Başvuruları Başladı

BTM 2018 Yılı II.Çağrı Dönemi Başvuruları Başladı

İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, 2018 yılının ikinci Hızlandırma Kampı’nda da projelerini BTM ekiplerinin desteği ile geliştirmeye devam ediyor. Girişimcilik ekosisteminde yer alan ve ekosisteme yeni giriş yapan 7’den 70’e tüm girişimcilere ve yenilikçi iş fikirlerine destek olmaya çalışan BTM ekipleri, Türkiye’ye katma değer sağlayacak projeleri ve girişimcileri destekleyerek hem girişimcilerin hem

TÜBİTAK Hızlı Destek Programı

TÜBİTAK Hızlı Destek Programı

Hızlı Destek Programının amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde/istasyonlarında yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır. PROJE SÜRESİ Proje süresi en fazla 12 ay olabilir. PROJE BÜTÇESİ 2018 yılı için, Hızlı Destek projeleri destek üst limiti (Burs dahil) yıllık 30.000 TL’dir. 1 Ocak 2008 tarihinden sonra yapılan proje başvurularında,


Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği İkinci Teklif Verme Çağrısı İki Ortaklık Forumu

Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği İkinci Teklif Verme Çağrısı İki Ortaklık Forumu

Önümüzdeki aylarda yayınlanacak olan ikinci teklif verme çağrısı kapsamında, 2014-2020 ENI Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak Teknik Sekretaryası, katılımcı ülkelerin Ulusal Otoriteleriyle işbirliği halinde TESIM’in de desteğiyle aşağıda belirtilen yer ve tarihte iki Ortaklık Forumu düzenlenecektir. Kişinev(Moldova), 26 Eylül 2018 Erivan (Ermenistan), 23 Ekim 2018 Seyahat ve konaklamaya ilişkin olarak, ortak ülkelerden seçilen

Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı

Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı

Türkiye’de “Sanayide Dijital Dönüşüm” teması ile oluşturulan ve teknoloji kullanıcıları ile teknoloji tedarikçilerini bir araya getiren TÜSİAD SD2 Programı ile şirketler ve teknoloji tedarikçileri, sanayi 4.0 çalışmaları kapsamında bir araya gelecek. TÜSİAD SD2, sanayinin dijital dönüşümü sürecinin güçlendirilmesi ve teknoloji tedarikçisi ekosisteminin desteklenmesi hedefi ile: Üretim süreçlerinde teknolojiyi kullananlar ile teknolojik çözüm sağlayanları buluşturacak; Teknoloji tedarikçi kapasitesinin tanıtılmasını ve teknoloji


Research Environment Links Programı Türkiye Çağrısı Açıldı

Research Environment Links Programı Türkiye Çağrısı Açıldı

REL Hibeleri, Türkiye’den kurumların Birleşik Krallık’taki ortaklarıyla beraber çalışarak önerdikleri kapasite geliştirme aktivitelerine finansal destek sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Önerilen aktiviteler Birleşik Krallık’taki ortak organizasyonların desteğiyle Türkiye’den asıl başvuru yapanlar tarafından tasarlanmalıdır. ÇAĞRIYA SON BAŞVURU TARİHİ: 17 Eylül 2018, 15:00 Birleşik Krallık saati / 17:00 Türkiye saati. WEBİNAR KATILIM KAYDI Eğer çağrıya başvurmayı düşünüyorsanız ve başvuru

Biyoekonomi ve Bulaşıcı Hastalıklar Tematik Alanlarındaki SEA-EU JFS 2018 Ortak Çağrısı Açıldı

Biyoekonomi ve Bulaşıcı Hastalıklar Tematik Alanlarındaki SEA-EU JFS 2018 Ortak Çağrısı Açıldı

Güneydoğu Asya ve Avrupa ülkeleri “Biyoekonomi ve Bulaşıcı Hastalıklar”alanlarında araştırma projeleri SEA-EU JFS 2018 çağrısı açıldı. Söz konusu çağrı kapsamında çok ortaklı üç yıllık araştırma projeleri desteklenecektir. Çağrıya uluslararası ve ulusal başvuru yapılması gerekmektedir.   Uluslararası Başvuru Süreci Çağrıya proje önerisi sunmak için son tarih 18 Eylül 2018’dir. SEA-EU JFS 2018 yılı ortak çağrısına, Türkiye, Almanya, Fransa, Belçika,


ERA-Net Smart Energy Systems REGSYS 2018 Çağrısı Açıldı

ERA-Net Smart Energy Systems REGSYS 2018 Çağrısı Açıldı

Era-Net SmartGrids+RegSys (ERA-Net Smart Energy Systems REGSYS), Horizon 2020 kapsamında desteklenen bir Era-Net co-fund projesidir. REGSYS 2018 çağrısında, entegre yerel ve bölgesel enerji sistemlerinin geliştirilmesine odaklanılmıştır. Çağrı kapsamında Era-Net’e proje özeti başvuruları için son tarih/saat 11 Eylül 2018, 14:00 CEST’dir. Çağrı Duyurusu aşağıdaki bağlantıda yer almakta olup, çağrıya başvurmak isteyen firmaların bu Çağrı Duyurusunda belirtilen

Aile ve Sosyal Hizmetler Uzmanları Eğitim Programı

Aile ve Sosyal Hizmetler Uzmanları Eğitim Programı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), “Aile ve Sosyal Hizmetler Uzmanları İstişare ve Eğitim Programı” ile yurt dışındaki aile ve sosyal hizmetler alanında çalışan uzmanları Türkiye’de buluşturuyor. Nedir? Yurtdışında yaşayan Türklerin aile yapısına ilişkin sosyal, kültürel, demografik ve hukuki meselelerin incelenmesi, önemli görülen konulara ilişkin istişare yapılmasına katkı sağlayacak şekilde ilgili ülkelerdeki eğitim kurumlarından


Tech-InvesTR Programı LOGO Önerilerinizi Bekliyor

Tech-InvesTR Programı LOGO Önerilerinizi Bekliyor

Tech-InvesTR Programı; ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak nitelikte KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin, girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla hazırlanmıştır. Yeni oluşturulan Program ile ülkemizde teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ’lere sermaye sağlayacak girişim sermayesi fonlarına Teknoloji Transfer Ofislerinin,

TÜBİTAK ARDEB “Yüksek Teknoloji Platformları” Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK ARDEB “Yüksek Teknoloji Platformları” Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK 1004 Programı kapsamında, yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının özel sektör Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği yaparak geliştirdikleri ürün/teknolojileri özel sektöre transfer edebilecekleri yüksek teknoloji platformlarının oluşturulması amacına yönelik çağrı açılmıştır. Oluşturulacak yüksek teknoloji platformlarında, yönetici kuruluş olarak YÖK tarafından belirlenen Araştırma Üniversiteleri ve Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen 6550 sayılı kanun


Sanayi Doktora Programı Çağrısı Açıldı

Sanayi Doktora Programı Çağrısı Açıldı

Ülkemizin 2023 yılı öncelikli alan hedefleri kapsamında, sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağını üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesine yönelik Sanayi Doktora Programı Çağrısı açılmıştır. Program kapsamında özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği verilmektedir. Bu sayede hibe, destekler ve yatırım

Okul Öncesi Çift Dilli Eğitimi Destek Programı

Okul Öncesi Çift Dilli Eğitimi Destek Programı

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın gündelik hayatlarında belirleyici rol oynayan bir gerçeklik olarak çift dillilik, yeni neslin anadil eğitiminde göz ardı edilemeyecek önemli bir konudur. Yürütülen dil bilimsel araştırmaların sonuçları göstermektedir ki, sağlıklı bir anadil edinim tecrübesine sahip olmayan çocuklar, yaşadıkları ülkelerin dillerini de doğru öğrenmek ve kullanmakta zorluklar yaşamaktadır. Diğer yandan ülke diline hakimiyet, yurt


Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Projesi Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması Başladı

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Projesi Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması Başladı

Avrupa Birliği Bakanlığı koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği ve Vilayetler Birliği işbirliğinde yürütülmekte olan “Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Projesi”nin uygulamasına başlandı. Proje ile Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak kalıcı köprüler kurulması hedefleniyor.  Proje kapsamında, yerelde büyük bir ilgiyle karşılanacağı

TÜBİTAK- Japonya Bilimi Destekleme Kurumu Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK- Japonya Bilimi Destekleme Kurumu Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasında 4 Mart 2014 tarihinde imzalanmış olan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde, ortak araştırma projeleri desteklemek üzere ikili işbirliği çağrısı açılmıştır. Çağrıya fen, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve eczacılık alanlarından projeler başvurabilecektir. 2544 kodlu çağrının son başvuru tarihi05 Eylül 2018 saat 17:00’dır. Ortak araştırma projesi


Bilim ve Toplum Programları Çağrı Metinleri Yayınlandı

Bilim ve Toplum Programları Çağrı Metinleri Yayınlandı

Toplumda bilim kültürünün ve iletişiminin geliştirilmesini amaçlayan Bilim ve Toplum Programları çağrı metinleri yayınlandı. 2007 yılından bu yana Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından yürütülen programlar ile okul öncesi dönemi çocuklarından öğretmenlere, toplumun farklı kesimlerine yönelik bilimsel etkinlikler yapmayı hedefleyen projeler desteklenmektedir. Çağrı metinlerine aşağıda yer alan program sayfalarını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. 4004 Doğa Eğitimi

Erasmusdays Etkinlikleri için Açık Çağrı

Erasmusdays Etkinlikleri için Açık Çağrı

İlki 2017 yılında düzenlenen “Erasmusdays” Avrupa feslivalinin ikincisi 12-13 Ekim 2018 tarihlerinde 20 farklı ülkede eş zamanlı etkinliklerle gerçekleştirilecektir. Erasmusdays 2018 etkinliği ile Erasmus+ yararlanıcılarının yanısıra uluslararası hareketlilik ve Avrupa vatandaşlığı ile ilgili tüm paydaşların bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. Erasmus+ hakkında farkındalık yaratmak ve Erasmus+ proje sonuçlarının paylaşılmasına yönelik: >Her kesimden Erasmus+ yararlanıcısı projelerinin sonuçlarını


Tech – InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı Çağrısı Açıldı

Tech – InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı Çağrısı Açıldı

Tech – InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla hazırlanmıştır. Hazine Müsteşarlığı ile TÜBİTAK’ın ortak yürüteceği Tech – InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı

SOLAR-ERA.NET Cofund 2 Projesi 2018 Yılı Çağrısı Açıldı

SOLAR-ERA.NET Cofund 2 Projesi 2018 Yılı Çağrısı Açıldı

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET Cofund 2, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. SOLAR-ERA.NET Cofund 2 projesi kapsamında, güneş enerjisi Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir


Türk Telekom’da Telekomünikasyonu 360° Deneyimle,  Geleceğine START Ver

Türk Telekom’da Telekomünikasyonu 360° Deneyimle, Geleceğine START Ver

Türk Telekom START Programı ile mühendislikten iktisata, işletmeden yazılıma bir çok alanda telekomünikasyon sektörünün rekabetçi, eğlenceli ve hızlı dünyasını 360° deneyimleyebileceksin. Kariyer yolculuğuna Türk Telekom START’la ilk adımı atarken, geniş kapsamlı bir gelişim programına da dahil olacaksın. Aradığımız yetenek sen misin? Kariyerin en doğru yerden başlasın ve geleceğin de senin gibi ışıldasın istiyorsan, Yeni mezun

KOSGEB 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı

KOSGEB 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı

KOSGEB İcra Komitesi’nin 23.05.2018 tarih ve 2018-13 no.lu kararı ile KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan İşletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı” hazırlanmıştır. Bahse konu Kredi Programı; İşletmelerin kullanacakları kredilerde İşletme başına en fazla 300.000.- (üçyüzbin)


TÜBİTAK Yeni Destek Programları

TÜBİTAK Yeni Destek Programları

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda yakın dönemde yürütülmeye başlanacak olan destek programları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın katılımıyla, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından, TÜBİTAK Feza Gürsey Toplantı Salonunda kamuoyuna tanıtıldı. Prof. Dr. Hasan Mandal, açılış konuşmasında,

TÜBİTAK Yeni 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı Kabul Edildi

TÜBİTAK Yeni 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı Kabul Edildi

TÜBİTAK 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı, ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla hazırlanmıştır. Programının Uygulama Esasları 07 Nisan 2018 tarihinde Bilim Kurulu kararıyla kabul edilmiş olmakla birlikte,


IBM’den Doğal Afet Yardımında Teknoloji Kullanımı için “Kod” Çağrısı

IBM’den Doğal Afet Yardımında Teknoloji Kullanımı için “Kod” Çağrısı

IBM’in 5 yıllık 30 milyon dolar değerindeki yatırımı, toplumu derinden etkileyen sorunların çözümünde geliştiricileri bir araya getiriyor. Türkiye’deki geliştiricilerin de başvurabileceği insiyatif kapsamında hedef, toplumsal sorunların aşılması sürecinde dünyadaki tüm geliştiricilerin bir araya getirilmesi ve yapay zekâ, blockchain, veri, bulut ile nesnelerin interneti (IoT) teknolojilerinden yararlanılması.  Callforcode.org adresinden kayıt olmak gerekiyor.  Projeler, 18 Haziran-31 Ağustos 2018

Webinar: Newton Katip Çelebi Fonu İkili İşbirliği Programı Fon Başvuruları

Webinar: Newton Katip Çelebi Fonu İkili İşbirliği Programı Fon Başvuruları

Newton-Kâtip Çelebi Fonu, İkili İşbirliği Programı çağrısı açıldı İkili işbirliği programlarına başvurmayı düşünüyorsanız, ayrıntıları öğrenmek için Salı 29 Mayıs 2018 – 11:00’de webinara katılın. Newton-Kâtip Çelebi Fonu Türkiye’nin toplumsal refahı ve ekonomik kalkınması ile doğrudan bağlantılı ortak bilim ve inovasyon konularına odaklanarak  Birleşik Krallık ve Türkiye arasında araştırma ve inovasyon ortaklıklarını yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Institutional Links Programı bireysel


EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı Başvuruları Başladı

EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı Başvuruları Başladı

Girişimcilere yönelik danışmanlık ve rehberlik alanında bir dünya lideri olarak, başarılı rol modellere ve iş geliştirme çevrelerine erişimin, girişimcilerin işlerini büyütmeleri için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı, işlerini büyütme hedefi, tutkusu ve potansiyeli olan kadın girişimcilere ulaşarak onların hedeflerini gerçekleştirmelerine yardım edecek etkili bir liderlik programıdır. Bu bir yıllık