Programlardan Haberler

British Council Misafir Küratör Programı

British Council Misafir Küratör Programı

British Council, Türkiye’den küratörlerlere, Birleşik Krallık’ta misafir küratör programına katılıp British Council Koleksiyonu’ndan ikinci kez bir online sergi geliştirme imkanı sunuyor. İlgilenen küratörler programa 22 Ağustos – 13 Eylül 2017 tarihleri arasında başvurabilirler. Program, Birleşik Krallık’ta Kasım ayı başında gerçekleşecek. Katılımcılardan British Council Koleksiyonu’nda yer alan eserlerden yararlanarak Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık temalı bir sergi

Doktora Öğrencileri için CERN’de Eğitim Fırsatı

Doktora Öğrencileri için CERN’de Eğitim Fırsatı

6 ile 36 ay arası sürecek olan bu program; fizik, mühendislik veya bilgisayar alanında doktora tezi hazırlayan lisanüstü öğrencilere yöneliktir. Teorik veya deneysel tanecik fiziği konusunda uzmanlaşmış öğrenciler, program kapsamına uygun değildir. Adaylar, üniversitelerinde tez konularına belirlemiş olabilir veya tez konusu arama aşamasında olabilirler. Uygunluk Koşulları: CERN Üye Ülkeleri’nin vatandaşı olma. Ayrıca; Kıbrıs, Hindistan, Pakistan,


Kanada’da Kadınlar için Küresel Değişim Liderleri Programı

Kanada’da Kadınlar için Küresel Değişim Liderleri Programı

Eğitim programı, Coady Enstitüsünün Kadın Liderliği için Uluslararası Merkezi tarafından 7 hafta olarak belirlenmiştir. Bu program, gelişmekte olan ülkelerden gelen kadınların örgütlerinde ve toplumlarında yeniliklere ve değişime katkıda bulunmak için liderlik kapasitelerini güçlendirmelerini sağlar. Başvuru Uygunluk Koşulları: Ekonomik kalkınma, gıda güvenliği, çevre, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim, kadınların politikaya katılması ve kadın hakları gibi konularda

Space Week 2017 Etkinliği Başvuruları Başladı

Space Week 2017 Etkinliği Başvuruları Başladı

İtalya Avrupa Araştırmaları Tanıtım Ajansı (APRE) tarafından  İtalya Uzay Ajansı (ASI) ev sahipliğinde ve  COSMOS2020 Projesi (Ufuk2020 Uzay Ulusal İrtibat Noktaları Ağı) ile  Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) desteğiyle düzenlenecek olan “Uzay Haftası – 2017” kayıtları başladı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik 21-23 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek. Etkinlikte özellikle aşağıdaki konulara odaklanılacak: 2018-2020 Uzay Alanı Çağrıları kapsamında kurulacak konsorsiyumlar


TÜBİTAK- ABD İkili İşbirliği Destek Programı

TÜBİTAK- ABD İkili İşbirliği Destek Programı

2554 TÜBİTAK-NIH “Uygun Bütçeli Tıbbi Teknolojler” İkili İşbirliği Destek Programı 2017/3 Çağrısı 7 Ağustos 2017 tarihinde açıldı. Çağrı, 6 Ekim 2017 tarihine kadar başvuruya açık kalacak. TÜBİTAK ile Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüleri (National Institute of Health-NIH) arasında 25 Nisan 2013 tarihinde Bilim ve Teknoloji esasında teati edilen niyet mektubu uyarınca, ortak araştırma ve

14 Ağustos-14 Eylül 2017 arasında Sivil Düşün Aktivist Programı Başvuruya Kapalı Olacak

14 Ağustos-14 Eylül 2017 arasında Sivil Düşün Aktivist Programı Başvuruya Kapalı Olacak

#SivilDüşün Aktivist Programı 14 Ağustos-14 Eylül 2017 arasında başvuruya kapalı olacak. Sivil Düşün Bilgi Sistemi’nde (MIS) uygunluk kontrolü aşamasında bulunan destek taleplerindeki yoğunluk ve Teknik Destek Ekibi’nin izin döneminde olması sebebiyle 14 Ağustos-14 Eylül 2017 tarihleri arasında kısa bir süreliğine başvuru alamayacak. Aynı dönemde onaylanmış ve uygulama aşamasına geçmiş olan destek talepleriyle ilgili herhangi bir aksama


2007-2013 Comenius ve Grundtvig Programları Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti Etki Analizi Raporları Yayınlandı

2007-2013 Comenius ve Grundtvig Programları Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti Etki Analizi Raporları Yayınlandı

007-2013 yılları arasında Başkanlığımızca yürütülen Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında gerçekleşen Comenius (Okul Eğitimi) ve Grundtvig (Yetişkin Eğitimi) Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine ilişkin Değerlendirme ve Etki Analizine yönelik bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, faaliyetlere katılımın yararlanıcılar üzerindeki etkileri farklı yönleriyle incelenmiş, yararlanıcıların karşılaştığı problemler ortaya çıkarılarak çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada, faaliyete başvuru yapan kişilere, kabul edilenler

TÜBİTAK Araştırma Destek Programı

TÜBİTAK Araştırma Destek Programı

Programın amacı; ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesidir. Proje süresi en fazla 18 aydır. Proje Bütçesi: 2017 yılı için, proje destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)*, Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri


Seçim Gününün Ötesinde: AB Seçim Gözlem Misyonlarının Çalışmalarının Ardından En İyi Uygulamalar

Seçim Gününün Ötesinde: AB Seçim Gözlem Misyonlarının Çalışmalarının Ardından En İyi Uygulamalar

Seçim Gözlem Misyonları, Avrupa Birliği’nin (AB) dünya çapında demokratikleşmeyi destekleme ve insan haklarına saygıyı geliştirme iradesinin son derece görünür bir göstergesidir. AB Seçim Gözlem Misyonlarının kısa vadeli hedefleri arasında seçimlere olan güvenin güçlendirilmesi, sahtekârlığın önlenmesi ve seçim sürecine dair bilgi ve veriye dayalı bir değerlendirme yapılması yer almaktadır. Uzun vadeli hedefleri ise, genel seçim çerçevesini

TÜBİTAK Kariyer Geliştirme Programı

TÜBİTAK Kariyer Geliştirme Programı

Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501) amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir programdır. PROJE


Sivil Toplum Etkinlik Rehberi Yayınlandı

Sivil Toplum Etkinlik Rehberi Yayınlandı

Sivil Düşün AB Programı, aktivistler ve sivil toplum örgütlerinin etkinlik düzenlerken kullanabileceği, etkinlik yönetiminin her aşamasıyla ilgili ipuçlarını içeren rehber yayınladı. Sivil Toplum Etkinlik Rehberi’ne ulaşmak için tıklayınız.


ERA-NET Cofund Biyoçeşitlilik Senaryoları Çağrısı Açılıyor

ERA-NET Cofund Biyoçeşitlilik Senaryoları Çağrısı Açılıyor

Ufuk 2020 alt alanlarından “İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği, Ham Maddeler ” başlığı altında BiodivERsA ve Belmont Forum ile birlikte açılacak Biyoçeşitlilik Senaryoları konulu ERA-NET Cofund çağrısı, biyoçeşitliliğin ve ekosistem servislerinin sürdürülebilir yönetiminin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesinin sağlanması ile senaryoların geliştirilmesi konularını ele almaktadır. Biyoçeşitlilik senaryoları çağrısı 02/10/2017 tarihinde açılacaktır. TÜBİTAK söz konusu çağrıya 400.000-€ ile

ERA.Net RUS PLUS Yenilik Projeleri Ortak Çağrısı Açıldı

ERA.Net RUS PLUS Yenilik Projeleri Ortak Çağrısı Açıldı

ERA.Net RUS PLUS Projesi AB Üye ve ilişkili ülkeleriyle Rusya arasında bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarında geniş tabanlı ve etkin bir işbirliğini hedeflemektedir. Bu kapsamda, ERA.Net RUS PLUS Avrupa araştırma programları arasında önemli bir yer tutmakta ve bu programın en önemli hedefi olan, ulusal ve bölgesel seviyede Rusya’ya yönelik olarak sürdürülen araştırma faaliyetlerinin koordine edilmesi


Kâtip Çelebi–Newton Fonu 2017 Yılı İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı

Kâtip Çelebi–Newton Fonu 2017 Yılı İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı

2014 yılından itibaren yürütülen 2551 TÜBİTAK ve British Council İkili İşbirliği Programı, “Kâtip Çelebi-Newton Fonu” çerçevesinde Türkiye ile Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda) arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulmuş olup program kapsamında açılan çağrılarla iki ülke arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedeflenmektedir. Çağrı kapanış

ARDEB 1001, 1005 ve 3501 Programları 2017 Yılı 2.Dönem Başvuruları Başladı

ARDEB 1001, 1005 ve 3501 Programları 2017 Yılı 2.Dönem Başvuruları Başladı

ARDEB’in yürüttüğü destek programlarından; 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, 3501-Kariyer Geliştirme Programı ve 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı’nın 2017 yılı 2. dönem elektronik başvuru sistemi 24/07/2017 tarihinde kullanıma açıldı. Elektronik başvuru için son tarih 08/09/2017, basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin Kurumumuza ulaştırılması için son tarih 22/09/2017 olarak belirlendi. (Elektronik Başvuru


KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrı Açıldı

KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrı Açıldı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın müşteri kurum olarak yer aldığı “TLM16V185 Tipi Ağır Dizel Motorunun Modernizasyonu” ihtiyaç başlığına yönelik çağrı için duyuru Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından 17.07.2017 itibari ile yayınlanmıştır. Çağrıya ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru sistemine http://ardeb-pbs.tubitak.gov.trbağlantısından ulaşabilirsiniz. Çağrı başlığına yönelik hazırlanacak proje önerilerinin 15.09.2017 tarihine

KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrı Açıldı

KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrı Açıldı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünün müşteri kurum olarak yer aldığı ” Adli Uygulamalarda Kullanılabilir STR Analiz ve DNA İzolasyon Kitlerinin Geliştirilmesi” ihtiyaç başlığına yönelik çağrı için duyuru Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından 11.07.2017 itibari ile yayınlanmıştır. Çağrıya ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru sistemine http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr bağlantısından ulaşabilirsiniz.


Sivil Toplum İzleme Matrisi Türkiye 2016 Yılı Raporu İngilizce Yayımlandı

Sivil Toplum İzleme Matrisi Türkiye 2016 Yılı Raporu İngilizce Yayımlandı

Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi kapsamında hazırlanan 2016 Türkiye raporu yayımlanmıştır. Raporda sivil toplumun gelişimi için elverişli ortam (1) Özgürlüklerin Temel Hukuki Güvenceleri; (2) STK’ların Finansal Kapasitesi ve Sürdürülebilirliği için Çerçeve ve (3) Kamu – STK İlişkisi İzleme Matrisi ana bölümleri altında belirlenen standart ve kriterlere göre incelenmiştir. Raporda aynı zamanda STK temsilcilerinin

Yenilikçi KOBİ’ler ile Yatırımcıları Buluşturan Online Platform Oluşturuldu

Yenilikçi KOBİ’ler ile Yatırımcıları Buluşturan Online Platform Oluşturuldu

Mükemmelliyet Mührü (Seal of Excellence), Avrupa Komisyonu tarafından KOBİ Aracı kapsamında eşik puanı geçen ancak bütçe yetersizliği sebebiyle fonlanamayan firmalara verilen belgenin adı. Avrupa Komisyonu bu belgeye sahip olan firmalara daha fazla görünürlük, yatırımcıyla buluşma ve destek hizmetleri sağlamak amacıyla EuroQuity altında özel online bir platform oluşturdu. Bu online platform, Mükemmelliyet Mührü sahibi KOBİ’lerin; AB


TÜBİTAK- Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK- Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasında 4 Mart 2014 tarihinde imzalanmış olan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde, ortak araştırma projeleri desteklemek üzere ikili işbirliği çağrısı açılmıştır. Çağrıya fen, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve eczacılık alanlarından projeler başvurabilecektir. 2544 kodlu çağrının son başvuru tarihi 06 Eylül 2017’dır. TÜBİTAK- JSPS İşbirliği Programı çerçevesinde

2017 KOÇ-KAM Araştırma Ödülleri Başvuruları Başladı

2017 KOÇ-KAM Araştırma Ödülleri Başvuruları Başladı

Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) olarak KOÇ-KAM Araştırma Ödülleri programımızla Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konulu araştırma projelerini desteklemeye devam ediyoruz. Desteklenecek bilimsel araştırmaların toplumsal esenliğe hizmet edecek politikalara yönelik önemli bir katkı sağlayacağını öngörmekteyiz. Araştırma önerileri; toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında, Türkiye ile ilişkili veya


Öğrenciler için Avustralya’da Tatil ve Çalışma Fırsatı

Öğrenciler için Avustralya’da Tatil ve Çalışma Fırsatı

8 Aralık 2005 tarihli Çalışma ve Tatil Vizesi Mutabakat Muhtırası çerçevesinde, Çalışma ve Tatil (Work and Holiday) Vize Programı kapsamında vatandaşlarımıza Avustralya’da azami on iki (12) ay süreyle ikamet etme hakkı tanıyan Çalışma ve Tatil Vizesi verilebilmektedir.   Vize Programına katılmak isteyen T.C. vatandaşı öğrencilerimizin söz konusu vize için yapacakları başvurularını gerekli evraklarla birlikte (Gerekli

Uluslararası Hızlandırıcı Destek Programı ile İşinizi Yurt Dışına Taşıyor

Uluslararası Hızlandırıcı Destek Programı ile İşinizi Yurt Dışına Taşıyor

KOSGEB Uluslararası Hızlandırıcı Destek Programının amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir. Programın Kapsamı  Bu program, a)Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı b)Uluslararası Hızlandırıcı Programı  olmak


EMBO Uzun Dönem Bursları İçin Başvurular Artık Sürekli Açık

EMBO Uzun Dönem Bursları İçin Başvurular Artık Sürekli Açık

EMBO, Yaşam bilimleri alanında araştırma faaliyetleri gerçekleştiren genç bilim insanlarının doktora sonrası çalışmalarında finansal kaynak sağlama olanağını artırmak için Uzun Dönem Burs Programı’nda (Long Term Fellowship-LTF) önemli bir değişiklik yaptı. Bu değişikliğe göre, anılan burs programı LTF’ye başvurular, yılda iki kereden sürekli açık hâle getirildi. Bundan sonra, LTF’den faydalanmak isteyen araştırmacılarımız, tüm yıl programa başvuruda