Programlardan Haberler

Sivil Toplum İzleme Matrisi Türkiye 2016 Yılı Raporu İngilizce Yayımlandı

Sivil Toplum İzleme Matrisi Türkiye 2016 Yılı Raporu İngilizce Yayımlandı

Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi kapsamında hazırlanan 2016 Türkiye raporu yayımlanmıştır. Raporda sivil toplumun gelişimi için elverişli ortam (1) Özgürlüklerin Temel Hukuki Güvenceleri; (2) STK’ların Finansal Kapasitesi ve Sürdürülebilirliği için Çerçeve ve (3) Kamu – STK İlişkisi İzleme Matrisi ana bölümleri altında belirlenen standart ve kriterlere göre incelenmiştir. Raporda aynı zamanda STK temsilcilerinin

Uluslararası Hukuk Yaz Okulu Programı

Uluslararası Hukuk Yaz Okulu Programı

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı, uluslararası hukuka ilgi duyanlara bu alandaki önemli gelişmeleri aktarmak ve Türkiye’yi ilgilendiren uluslararası hukuk konularında derinlemesine bilgiler vererek, bir yandan uluslararası hukuk çalışmalarının ülkemizde gelişmesine katkıda bulunmak, diğer taraftan katılımcıların bu alanda donanım kazanmasına yardımcı olmak amacıyla Ankara’da 17-21 Temmuz 2017 tarihlerinde bir “Uluslararası Hukuk Yaz Okulu Programı” düzenleyecektir.


Yenilikçi KOBİ’ler ile Yatırımcıları Buluşturan Online Platform Oluşturuldu

Yenilikçi KOBİ’ler ile Yatırımcıları Buluşturan Online Platform Oluşturuldu

Mükemmelliyet Mührü (Seal of Excellence), Avrupa Komisyonu tarafından KOBİ Aracı kapsamında eşik puanı geçen ancak bütçe yetersizliği sebebiyle fonlanamayan firmalara verilen belgenin adı. Avrupa Komisyonu bu belgeye sahip olan firmalara daha fazla görünürlük, yatırımcıyla buluşma ve destek hizmetleri sağlamak amacıyla EuroQuity altında özel online bir platform oluşturdu. Bu online platform, Mükemmelliyet Mührü sahibi KOBİ’lerin; AB

Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı İkinci Çağrı Taslak Rehberi Yayınlandı

Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı İkinci Çağrı Taslak Rehberi Yayınlandı

Interreg-IPA CBC Bulgaristan – Türkiye 2014-2020 Programı kapsamında İkinci Teklif Çağrısı için Başvuru Rehberinin ilk taslağı  kamuoyu revizyonuna açıktır.  Potansiyel başvuru sahipleri ve diğer ilgili kuruluşlar ve kişiler başvuru paketi hakkında önerilerini ve görüşlerini 07 Temmuz 2017 tarihinden önce JShaskovo@mrrb.government.bg e-posta adresine göndermeye davet ediliyor. İkinci Teklif Çağrısı için başvuru paketinin ilk taslağına aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.


TÜBİTAK- Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK- Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasında 4 Mart 2014 tarihinde imzalanmış olan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde, ortak araştırma projeleri desteklemek üzere ikili işbirliği çağrısı açılmıştır. Çağrıya fen, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve eczacılık alanlarından projeler başvurabilecektir. 2544 kodlu çağrının son başvuru tarihi 06 Eylül 2017’dır. TÜBİTAK- JSPS İşbirliği Programı çerçevesinde

Türkiye’deki Mülteciler için AB Mali Yardım Programı Sürüyor

Türkiye’deki Mülteciler için AB Mali Yardım Programı Sürüyor

3 milyar Avro tutarındaki Türkiye’deki Mülteciler için AB Mali Yardım Programı AB’nin, Türkiye’deki Suriyeli mültecilere verilen desteğe önemli miktarda ek fon sağlanması yönündeki taleplere cevaben oluşturulmuştur. Program ağırlıklı olarak insani yardım, eğitim, göç yönetimi, sağlık, belediye altyapısı ve sosyo-ekonomik desteğe odaklanmaktadır. Türkiye’deki Mülteciler için AB Mali Yardım Programı kapsamında bugüne kadar toplam 2.9 milyar Avro


Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı Kapsamında 33 Yeni Çağrı Açıldı

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı Kapsamında 33 Yeni Çağrı Açıldı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri öncelikli alanında 9, Enerji öncelikli alanında 5, Gıda öncelikli alanında 3, Havacılık-Uzay alanında 1, Kimya alanında 1, Makine İmalat öncelikli alanında 4, Metal-Madencilik alanında 1, Otomotiv öncelikli alanında 6 ve Sağlık öncelikli alanında 3 olmak üzere toplam 33 çağrı için ön kayıt son tarihi 28 Temmuz 2017, çağrı kapanış tarihi ise

Kümelenme Destek Programı 3. Destek Çağrısı

Kümelenme Destek Programı 3. Destek Çağrısı

En az bir sanayi odası veya sanayi ve ticaret odası ve en az bir üniversite yer aldığı kümelenme birliktelikleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen kategoriler kapsamında desteklenecektir. Projelerin yüzde ellisine olmak üzere 25 Milyon TL hibe verilebilmekte olup, 3. çağrı için son başvuru tarihi 11 Ağustos 2017‘dir. Programın amacı; kümelenme birlikteliklerinin başlatılması, etkin bir


INTERREG-IPA Türkçe Proje Uygulama Rehberi ve Yararlanıcı Portalı Rehberi Yayımlandı

INTERREG-IPA Türkçe Proje Uygulama Rehberi ve Yararlanıcı Portalı Rehberi Yayımlandı

INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı birinci teklif verme çağrısı kapsamında kullanılan Proje Uygulama Rehberi ve Yararlanıcı Portalı Rehberi Türkçe’ye çevrilmiştir. Proje Uygulama Rehberinin gayri-resmi çevirisine ulaşmak için lütfen tıklayınız. Yararlanıcı Portalı Kullanıcı Kılavuzuna ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

Rekabetçi Sektörler Programı Proje Çağrısı Son Başvuru Tarihi Uzatıldı

Rekabetçi Sektörler Programı Proje Çağrısı Son Başvuru Tarihi Uzatıldı

Yeni dönem proje teklif çağrısı 6 Nisan 2017 itibariyle başlamıştır. Çağrı başvuruları 5 Temmuz 2017 saat 17:00’a kadar kabul edilecektir. Bu çağrı kapsamında “İmalat Sanayii”, “Araştırma ve Geliştirme” ve “Teknoloji Transferi ve Ticarileşme” faaliyet alanlarında proje teklifleri sunulabilecektir. Başvurular elektronik sistem aracılığı ile yapılacaktır, ayrıca yine elektronik sistemden üretilen basılı başvuru formları da Bakanlığımıza 12 Temmuz 2017 tarihi 17:00’a


ERA.Net RUS PLUS Bilim ve Teknoloji Alanında Ortak Çağrısı Açıldı

ERA.Net RUS PLUS Bilim ve Teknoloji Alanında Ortak Çağrısı Açıldı

ERA.Net RUS PLUS Projesi AB Üye ve ilişkili ülkeleriyle Rusya arasında bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarında geniş tabanlı ve etkin bir işbirliğini hedeflemektedir. Bu kapsamda, ERA.Net RUS PLUS Avrupa araştırma programları arasında önemli bir yer tutmakta ve bu programın en önemli hedefi olan, ulusal ve bölgesel seviyede Rusya’ya yönelik olarak sürdürülen araştırma faaliyetlerinin koordine edilmesi

Avrupa Birliği’nin finansmanını sağladığı nakit yardımı programı Türkiye’de yarım milyon sığınmacıya ulaşıyor

Avrupa Birliği’nin finansmanını sağladığı nakit yardımı programı Türkiye’de yarım milyon sığınmacıya ulaşıyor

Yenilikçi yardım programı ile aylık nakit yardımı alan Türkiye’deki sığınmacıların sayısı bu hafta 500.000’e ulaştı ve bu sayı her geçen gün artıyor. Avrupa Birliği tarafından finansmanı sağlanan Sosyal Uyum Yardım Programı (SUY) Türkiye’de yaşayan ihtiyaç sahibi sığınmacıları; gıda, kira, ilaç ve giysi gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaları için Kızılaykart adı verilen bir banka kartı aracılığıyla destekliyor.


EIG CONCERT-Japan Ortak Çağrısı Açıldı

EIG CONCERT-Japan Ortak Çağrısı Açıldı

Japonya ile Avrupa ülkeleri arasında araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonunu hedefleyen bağımsız bir platform olan Avrupa Çıkar Grubu (European Interest Group-EIG) CONCERT-Japan kapsamında “Verimli Enerji Depolama ve Dağıtımı” alanındaki ortak çağrı 2 Mayıs 2017 tarihinde açılmıştır. EIG CONCERT-Japan Ortak Çağrısı kapsamında bu alanda çok ortaklı üç yıllık araştırma projeleri desteklenecektir. Çağrıya proje önerisi sunmak

2017 KOÇ-KAM Araştırma Ödülleri Başvuruları Başladı

2017 KOÇ-KAM Araştırma Ödülleri Başvuruları Başladı

Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) olarak KOÇ-KAM Araştırma Ödülleri programımızla Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konulu araştırma projelerini desteklemeye devam ediyoruz. Desteklenecek bilimsel araştırmaların toplumsal esenliğe hizmet edecek politikalara yönelik önemli bir katkı sağlayacağını öngörmekteyiz. Araştırma önerileri; toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında, Türkiye ile ilişkili veya


Öğrenciler için Avustralya’da Tatil ve Çalışma Fırsatı

Öğrenciler için Avustralya’da Tatil ve Çalışma Fırsatı

8 Aralık 2005 tarihli Çalışma ve Tatil Vizesi Mutabakat Muhtırası çerçevesinde, Çalışma ve Tatil (Work and Holiday) Vize Programı kapsamında vatandaşlarımıza Avustralya’da azami on iki (12) ay süreyle ikamet etme hakkı tanıyan Çalışma ve Tatil Vizesi verilebilmektedir.   Vize Programına katılmak isteyen T.C. vatandaşı öğrencilerimizin söz konusu vize için yapacakları başvurularını gerekli evraklarla birlikte (Gerekli

Uluslararası Hızlandırıcı Destek Programı ile İşinizi Yurt Dışına Taşıyor

Uluslararası Hızlandırıcı Destek Programı ile İşinizi Yurt Dışına Taşıyor

KOSGEB Uluslararası Hızlandırıcı Destek Programının amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir. Programın Kapsamı  Bu program, a)Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı b)Uluslararası Hızlandırıcı Programı  olmak


Araştırma ve Yenilikçi Projeler Çağrısı Başvuruları Alınmaya Başladı

Araştırma ve Yenilikçi Projeler Çağrısı Başvuruları Alınmaya Başladı

Tek aşamalı başvuru sürecini benimseyecek JFS2017, çağrıya katılım sağlayan Güneydoğu Asya ve Avrupa ülkelerinin öncelikli alanlarına göre, aşağıda verilen tematik alanlarda açılacaktır. Sağlık Antimikrobiyal İlaç Direnci Yeni Çıkan Bulaşıcı Hastalıklar İklim Değişikliği/ Çevre Gıda Üretim Sistemlerinin Adaptasyonu / Esnekliği İklim Değişikliğinin Ekosisteme ve Biyoçeşitliliğe Etkileri Projeler, her ülkenin kendi ulusal destek programlarında yer alan kurallara

EMBO Uzun Dönem Bursları İçin Başvurular Artık Sürekli Açık

EMBO Uzun Dönem Bursları İçin Başvurular Artık Sürekli Açık

EMBO, Yaşam bilimleri alanında araştırma faaliyetleri gerçekleştiren genç bilim insanlarının doktora sonrası çalışmalarında finansal kaynak sağlama olanağını artırmak için Uzun Dönem Burs Programı’nda (Long Term Fellowship-LTF) önemli bir değişiklik yaptı. Bu değişikliğe göre, anılan burs programı LTF’ye başvurular, yılda iki kereden sürekli açık hâle getirildi. Bundan sonra, LTF’den faydalanmak isteyen araştırmacılarımız, tüm yıl programa başvuruda


Glasgow 2018 Avrupa Şampiyonası Gönüllü Takımına Katılın

Glasgow 2018 Avrupa Şampiyonası Gönüllü Takımına Katılın

  2-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Glasgow 2018 Avrupa Şampiyonası” için gönüllü çağrısı yapıldı. Sporcular, yetkililer, medya ve izleyicilere sunulacak deneyimde önemli bir rol oynamaya hazır 3 binin üzerinde gönüllüye ulaşmayı hedefleyen Glosgow 2018, dünyanın dört bir yanından gelen başvurularla büyük ilgi gördü. Şampiyona çerçevesinde hayata geçecek Gönüllülük Programı, şehirde daha önce düzenlenen

Güneydoğu Asya-Avrupa Ortak Fonlama – Araştırma ve Yenilikçi Projeler Çağrısı

Güneydoğu Asya-Avrupa Ortak Fonlama – Araştırma ve Yenilikçi Projeler Çağrısı

Ortak Fonlama Planı (Joint Funding Scheme – JFS)’nın hedefi, Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri’nde araştırma faaliyetlerinde bulunan bilim insanlarını ve girişimcileri bir araya getirerek ortak Ar-Ge alanlarında işbirlikleri kurmalarını sağlamaktır. JFS, Güneydoğu Asya ve Avrupa arasında ortak araştırma ve yenilik aktivitelerini geliştirmek üzere sistematik bir yaklaşım geliştirmek istemektedir. Bu işbirliklerinin sürdürülebilir ortaklıklara dönüşmesi amacıyla aşağıdaki


EMBO Uzun Dönem Bursları İçin Başvurular Artık Sürekli Açık

EMBO Uzun Dönem Bursları İçin Başvurular Artık Sürekli Açık

EMBO, Yaşam bilimleri alanında araştırma faaliyetleri gerçekleştiren genç bilim insanlarının doktora sonrası çalışmalarında finansal kaynak sağlama olanağını artırmak için Uzun Dönem Burs Programı’nda (Long Term Fellowship-LTF) önemli bir değişiklik yaptı. Bu değişikliğe göre, anılan burs programı LTF’ye başvurular, yılda iki kereden sürekli açık hâle getirildi. Bundan sonra, LTF’den faydalanmak isteyen araştırmacılarımız, tüm yıl programa başvuruda

Lisans Öğrencilerine Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı ve Avrupa Dil Portfolyosu Kursu

Lisans Öğrencilerine Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı ve Avrupa Dil Portfolyosu Kursu

TÜBİTAK BİDEB-2229 desteğiyle Hacettepe Üniversitesi tarafından 11 Eylül 2017 – 17 Eylül 2017 tarihleri arasında Antalya Falez Uygulama Oteli’nde yapılması planlanan ‘Lisans Öğrencilerine Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı ve Avrupa Dil Portfolyosu Kursu’nda sınırlı sayıda katılımcı yer alacak, ilgi ve yeterlik açısından belli ölçütler dikkate alınarak katılımcı seçimi yapılacaktır.  Proje kapsamında yer alan ve


UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 2017 Başvuruları Başladı

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 2017 Başvuruları Başladı

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına başvurular 16 Haziran 2017* gece yarısına kadar yapılabilmektedir. 2004 yılında kurulan Yaratıcı Şehirler Ağı, yaratıcılığı sürdürülebilir kentsel kalkınma ve yenilenmenin sağlayıcısı ve yönlendiricisi olarak kabul eden şehirlerde ve bu şehirler arasında işbirliğini teşvik etmektedir. Günümüzde Ağ, 54 ülkeden 116 şehri ortak hedefle bir araya getirmektedir: yaratıcılığı ve kültür endüstrilerini yerel kalkınma

Cazibe Merkezleri Programı Başvuru Süreci Başladı

Cazibe Merkezleri Programı Başvuru Süreci Başladı

Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinin dâhil olduğu 23 ilde özel sektöre yönelik olarak geliştirilen Cazibe Merkezleri Programı kapsamında başvurular alınmaya başlanmıştır. Görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatı artırmak yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla gerçekleştirilecek olan özel sektör yatırımlarına Cazibe Merkezleri Programı kapsamında destek verilecektir. Yeni yatırım projeleri


ARDEB 1003 Programı Kapsamında 22 Yeni Çağrı Açıldı

ARDEB 1003 Programı Kapsamında 22 Yeni Çağrı Açıldı

TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda 1003 programı kapsamında 8 ana alanda 22 adet proje çağrısı açıldı. Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı