KA.DER Yerel Yönetimler Akademisi Başlıyor


 

KA.DER, 1997 yılında kurduğundan itibaren kadınların seçimle ya da atama yoluyla gelinen karar alma mekanizmalarındaki görünürlüklerini artırmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Yerel seçim öncesi, belediye başkanlıklarına, meclis üyeliklerine ve muhtarlık kademelerine aday olacak kadınlara yönelik eğitim programımızı gerçekleştireceğiz.

Yerel Yönetimler Akademisi kapsamında eğitim programımız aşağıdaki modüllerden oluşmaktadır:

  • Yerel Yönetimler Mevzuatı
  • Yerel Siyaset ve Örgütlenme
  • Kişisel Gelişim
  • Etkili ve Güvenilir Kampanya Teknikleri
  • Toplumsal Cinsiyet ve Kadınların Siyasete Katılımı
  • Deneyim Aktarımı
  • Eğitimin Sonu Sunumları

Program, 29 Kasım – 2 Aralık tarihlerinde, 150 aday adayı kadının katılımıyla Antalya’da 4 günlük kamp şeklinde gerçekleşecektir.

Programdaki temel amacımız, kadın temsiliyetinin az olduğu muhtarlık ve belediye meclis üyeliklerinde sayılarının arttırılmasına katkıda bulunmaktır.

Katılımcıların, konaklama ve lojistik giderleri KA.DER tarafından karşılanacaktır.  Eğitim programımıza katılmak isteyen kadınlar, burayı tıklayarak başvuru formu ‘nu doldurabilirler.

 

KA.DER, kadınların ve erkeklerin her alanda eşit olarak temsil edilmelerini savunan bir kadın örgütüdür. Toplumu ve bireyleri ilgilendiren kararların alındığı, seçim ve atama ile oluşan tüm karar organlarında kadın erkek eşitliğini demokrasinin bir gereği olarak kabul eder. Türkiye’de kadınlar, farklı sosyal alanlarda varlıklarını kanıtladıkları halde üst düzey yönetimlerde, özellikle de siyasette, eşit temsilden hala çok uzak bir konumdadırlar. Bu eşitsizliği gidermek, tüm yurttaşların kararlara katılımını sağlamak, kadın deneyimi ve çözüm üretme yeteneğini sosyal ve siyasal alanlara kazandırmak amacıyla Mart 1997’de kurulan KA.DER, seçimle ve atamayla gelinen tüm karar organlarındaki kadın temsil oranlarını yükseltmek için çalışır. KA.DER, 21 yıllık deneyim ve birikimiyle alanında tek dernek olarak Türkiye genelinde çalışmalarını yürütmektedir.