JFS Araştırma ve İnovasyon Çağrısı Açıldı


Güneydoğu Asya-Avrupa Ortak Fonlama Planı’nın (Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme‒JFS) Araştırma ve İnovasyon çağrısı 1 Nisan 2017’de açıldı.

JFS2017, çağrıya katılım sağlayan Güneydoğu Asya ve Avrupa ülkelerinin öncelikli alanlarına göre, Sağlık ve İklim Değişimi/Çevre genel başlıkları altında aşağıdaki tematik alanlarda açılacak:

 • Sağlık
 • Antimikrobiyal ilaç direnci
 • Yeni çıkan bulaşıcı hastalıklar
 • İklim Değişikliği/Çevre
 • Gıda Üretim Sistemlerinin adaptasyonu/esnekliği
 • İklim değişikliğinin ekosisteme ve biyoçeşitliliğe etkileri

JFS2017, tek aşamalı başvuru sürecini benimsiyor. Öte yandan, ulusal ve uluslararası başvurular eş zamanlı olarak yapılacak. Buna göre, ulusal başvurular 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı veya 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsam ve kurallarına göre çağrı açılış tarihinden itibaren 10 Temmuz 2017 tarihine kadar uidb-pbs.tubitak.gov.tr internet adresinden elektronik olarak yapılacak. Uluslararası proje öneri başvuruları ise Alman Uzay ve Havacılık Merkezi’nin (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt–DLR) geliştirdiği ağ aracı (web tool) ile alınacak. Başvuru periyodu, Nisan 2017 –Eylül 2017 olarak belirlenmiş (Tablo 1).

Projelerin her ülkenin kendi ulusal destek programlarında yer alan kurallara göre, 3 yıl süreyle desteklenmesi planlanıyor.

Kimler Başvurabilir?

Türkiye’den üniversite, kamu ve özel kuruluşlarda araştırma faaliyetlerinde bulunan bilim insanları, 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı; Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri ise, 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde çağrıya başvurada bulunabilirler.

JFS’nin Faaliyet Alanı

Güneydoğu Asya ve Avrupa arasında ortak araştırma ve inovasyon aktivitelerini sistematik olarak geliştirmek isteyen JFS, işbirliklerinin sürdürülebilir ortaklıklara dönüşmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştiriyor:

 • Ortak araştırma ve yenilik faaliyetlerinin uygulanması
 • Bölgeler arası işbirliklerinin artırılması
 • Yeni ortaklıkların geliştirilmesi ve varolanların güçlendirilmesi
 • Bilgi ve en iyi uygulama yaklaşımlarının değiş tokuş edilmesi
 • JFS’in hedefi, Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri’nde araştırma faaliyetlerinde bulunan bilim insanlarını ve girişimcileri bir araya getirerek ortak Ar-Ge alanlarında işbirlikleri kurmalarını sağlamak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Tablo1. Öngörülen Çağrı Takvimi

Çağrı Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2017
Uluslararası Son Başvuru Tarihi (Elektronik) 30 Haziran 2017
TÜBİTAK Son Başvuru Tarihi (Elektronik) 7 Temmuz 2017
TÜBİTAK Basılı Kopyaların Son Gönderim Tarihi 14 Temmuz 2017
Başvuruların Uygunluk Kontrolü 28 Temmuz 2017
Uluslararası Çevirimiçi Değerlendirme 15 Eylül 2017
Bilimsel Komite Toplantısı 29 Eylül 2017
Program Yürütme Kurulu Toplantısı 29 Eylül 2017
Başvuru Sahiplerinin Sonuçlar Hakkında Bilgilendirilmesi 2 Ekim 2017
Ulusal Destek İçin Başvuruların Alınması/Sonuçlandırılması Ekim-Aralık 2017
Projelerin Başlama Tarihi Ocak-Mart 2018

 

 

Bir cevap yazın