İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı


Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında imzalanan anlaşma ile İstihdam ve Sosyal Yenilik (Employment and Social Innovation – EaSI) başlıklı Avrupa Birliği Programına katılım sağlanmış olup, 2014-2020 döneminde Programın ülkemiz içindeki koordinasyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülecektir.

İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI) aracılığıyla nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın sağlanması, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi konularında destek verilmesi amaçlanmaktadır. Program yaklaşık 920 milyon Avro’ya sahip olup PROGRESS, EURES ve Mikrofinans/Sosyal Girişimcilik olmak üzere üç ayaktan oluşmaktadır. EURES bileşeni yalnızca üye devletlere yöneliktir.

İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı kapsamında hali hazırda açık olan yaklaşık 24 milyon Avroluk 4 teklif çağrısına, Programa ilişkin bilgi notu ve teklif çağrılarının Türkçe özetlerine aşağıdaki adreslerden erişilebilir;

http://www.ikg.gov.tr/tr-tr/anasayfa.aspx

http://www.ikg.gov.tr/tr-tr/abili%c5%9fkileri/easi.aspx