İş Dünyasını Schengen Vizesi Konusunda Bilgileniyor


TOBB, AB Üye Devletleri Konsolosları ve AB Türkiye Delegasyonu, Türkiye genelinde Ticaret Odaları ile birlikte düzenlenen bir dizi toplantıyla iş adamlarını Schengen konusunda bilgilendirecek. Ankara ve Trabzon’da düzenlenen etkinlikleri, Gaziantep (17 Haziran), Bursa (23 Eylül) ve Eskişehir’de (4 Kasım) gerçekleştirilecek toplantılar izleyecek.

Toplantılar Schengen Vize Yasası ile AB-Türkiye Vize Serbestisi Diyaloğu alanındaki gelişmeler hakkında bilgi aktarmayı amaçlıyor. Bu çerçevede, AB Üye Devletlerinin Konsolosluk görevlileri iş adamlarını Schengen vizesi süreçleriyle ilgili olarak bilgilendirirken, iş adamları da vize başvuru sürecinde karşılaşabilecekleri sorunları paylaşma imkânına sahip olacak.

AB ve Türkiye tarafından Aralık 2013’te başlatılan Vize Serbestisi Diyaloğu hâlihazırda Schengen bölgesine kısa süreli ziyaret amacıyla seyahat eden Türk vatandaşlarına uygulanan vize yükümlülüğünün kaldırılması yönünde ilerleme kaydedilmesini amaçlamaktadır. Diyaloğun süresi Türkiye’nin Yol Haritasındaki gereklilikleri karşılama hızına bağlıdır. Bu süreç tamamlanıncaya kadar, uygulanmakta olan (AB Vize Yasası) kurallar ve çok-girişli uzun süreli vizelerin bilhassa iş adamları tarafından daha yaygın kullanımının doğuracağı fırsatlar konusunda bilgi sahibi olunması önemlidir.

Detaylı bilgiler ve tek tip Schengen vizesi hakkında bilgi notu vb. için tıklayınız.