IPA II Dönemi (2014-2020) Temel Belgelerinin Türkçe Çevirileri


IPA II Dönemi  (2014-2020) temel belgelerinin Türkçe’ye çevirilmesine yönelik çalışmalar Avrupa Birliği Bakanlığı’nın yararlanıcısı olduğu IPA II Dönemi (2014-2020) Teknik Destek Projesi kapsamında başlamıştır. Tüm IPA II aktörlerinin ilgili müktesebat, programlama belgeleri ve rehberlerine erişimini artırmak amacıyla yürütülen faaliyet kapsamında halihazırda IPA II Tüzüğü, IPA II Uygulama Tüzüğü ve IPA II Dönemi Türkiye Strateji Belgesi’nin gayrıresmi çevirileri tamamlanmış olup, projenin internet sitesinden (http://www.ipa2teknikdestek.com/ipa-ii-temel-belgeler) erişim sağlanabilmektedir.

Kaynak: TC Avrupa Birliği Bakanlığı