II. Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi


Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KADAUM) tarafından, 28-30 Kasım 2018 tarihlerinde ulusal “II. ÇUKUROVA KADIN ÇALIŞMALARI KONGRESİ” düzenlenecektir. Bu kongrenin amacı, kadın çalışmaları yapan farklı disiplinleri bir araya getirerek kadın sorunlarını ve nedenlerini tartışmak; bu sorunlara çözüm üretebilmek için yapılabilecekleri kadın merkezli tartışmaktır. Kongre sürecinde sunulacak bildirilerle kadınla ilgili farklı disiplinlerdeki bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılması ve uygulamada görev alanlara ve karar mekanizmalarına ulaşılması amaçlanmaktadır.

Kongreye yapılan bildiri başvuruları, bilim kurulundan oluşan hakem değerlendirmesine sunulacak ve kabul edilen bildiri özetlerinin yer aldığı Kongre Özetleri Kitapçığı, kongre öncesi basılarak tüm katılımcılara kongre çantasında verilecektir. Kongre Bildiri kitabı kongre sonrasında, teslim edilen tam metin bildirilerin hakemlerin değerlendirmesinden geçirilmesinden sonra, e-ISBN koduyla e-kitap olarak yayınlanacaktır. Kongre sosyal bilim dallarının bütününe açık olup ilgili alt başlıklar genel olarak aşağıda verilmiştir.

Kadın sorunları ile ilgilenen tüm dostlarımızla, Adana’da çok güzel olan Kasım ayında birlikte olmaktan mutluluk duyacağız.

BİLDİRİ KONU BAŞLIKLARI
 Kadına Yönelik Şiddet
 Çalışma Hayatında Kadın
 Sağlık

 Eğitim
 Din ve Kadın
 Tarih ve Antropoloji
 Hukuk, Toplumsal Cinsiyet ve Eşitlik
 Sanat ve Edebiyat
 Siyaset ve Yönetim
 Ekonomi, İstihdam ve Girişimcilik
 Medya ve İletişim
 Örgütlenme ve Sivil Toplum Kuruluşları
 Gelenek ve Modernite
 Kentleşme ve Göç
 Kırsal Kesimde Kadın
 Afet ve Savaşta Kadın
 Çocuk İstismarı
Prof. Dr. Oya IŞIK

Çukurova üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü/Balcalı
ADANA, Tel. No: 0(322) 338 6084 /2308
e-posta : kadaum.kongre@gmail.com
Adres: Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi 01330
BALCALI/ ADANA
Kongre sayfamıza ulaşmak için http://kadinkongre.cu.edu.tr
Kongre sekreteryası ile iletişim için kadaum.kongre@gmail.com adresini kullanınız.

Bildiri Özeti Gönderim Son Tarihi: 03 Ağustos 2018
Tam Metin Bildiri Gönderim Son Tarihi: 17 Aralık 2018
Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması: 01 Eylül 2018
Kongre Programının İlanı: 08 Kasım 2018
Kongre Tarihleri: 28-29-30 Kasım 2018
Not: Katılımcılara kalacak yer bilgileri ve gezi programı web sayfamızdan daha sonra
duyurulacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.