Hollanda Kraliyeti Proje Teklif Çağrısı


Hollanda, AGİT bölgesi ve ötesinde her yurttaşın insan haklarına saygıyı ve temel özgürlüklerini geliştirmeyi amaçlayarak bir hibe çağrısına yayımladı.

Hollanda AGİT Temsilciliği’nin İnsan Hakları Fonu aracılığıyla AGİT bölgesinde aşağıdaki hedeflere sahip projelerin desteklenmesi amaçlanmıştır:

  • İnsan hakları savunucularını korumak ve desteklemek
  • LGBT’ler için eşit haklar
  • Kadınlar ve özellikle kadınlar siyasal temsili için eşit haklar
  • Kadına yönelik şiddetin önlenmesi
  • İfade ve intetnet özgürlüğünün, veyahut
  • Din ve inanç özgürlüğünün teşvik edilmesi

Proje bütçelerinin 25.000-100.000 Euro arasında olması beklenmektedir.
Son Başvuru Tarihi: 3 Mart 2018

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.