Güney Ege Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Teknik Destek Programı İlan Edildi


Güney Ege Bölge Planı vizyonu çerçevesinde; bölgemizdeki kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlere destek sağlamaktır.


PROGRAMIN KAPSAMI

• Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi,

• Kalitenin, katma değerin, verimliliğin artırılması, markalaşma ve tanıtım kapasitesinin geliştirilmesi,

• Dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesi,

• Nitelikli işgücü için mesleki eğitim ve istihdamın geliştirilmesi,

• Enerji verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması,

• Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması

• Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması,

• Kurum/kuruluşların kurumsal kapasite ve hizmet kalitesinin yenilikçi uygulamalarla geliştirilmesi.


PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

600.000TL


FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ

En fazla 15.000 TL


BAŞVURU DÖNEMLERİ

Dönem Referans No Son Başvuru Tarihi
Mart-Nisan TR32/17/TD02 28 Nisan 2017 / Saat:18:00
Mayıs-Haziran TR32/17/TD03 30 Haziran 2017 / Saat:18:00
Temmuz-Ağustos TR32/17/TD04 31 Ağustos 2017 / Saat:18:00
Eylül-Ekim TR32/17/TD05 31 Ekim 2017 / Saat: 18:00
Kasım-Aralık TR32/17/TD06 29 Aralık 2017 / Saat:18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

• Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.)

• Yerel yönetimler,

• Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)

• Üniversite rektörlükleri,

• Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)

• Organize sanayi bölgeleri,

• Küçük sanayi siteleri,

• Teknoloji geliştirme bölgeleri,

• Birlikler ve kooperatifler,

• İş Geliştirme Merkezleri,

• Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

 

2017 yılı Teknik Destek kapsamında okul, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk yuvası, huzurevi, mahalle muhtarlıkları gibi kamu kuruluşları uygun başvuru sahibi değildirler. Başvuru Rehberini dikkatle inceleyiniz.

UYGUN FAALİYETLER

Ajans sadece eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere Teknik Destek sağlayabilir.

Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla bir aydır.

Not: Kurumların meri mevzuata göre, hali hazırda uygulamaları zorunlu eğitimleri veya faaliyetleri destek kapsamı dışındadır.