FARE Avrupa’da Irkçılığa Karşı Futbol Haftası Hibe Çağrısı


FARE, Avrupa’da Irkçılığa Karşı Futbol Haftası 11-25 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleşecektir. Azami 500 Avro olan hibe; 2018 Ekim ayında yerel ve bölgesel düzeyde; ayrımcılıkla mücadele, sosyal içermeyi teşvik ve farklı topluluklardan insanları bir araya getirmek için futbolu araç olarak kullanan taraftar grupları, sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimlerin başvurusuna açıktır.

Son Başvuru Tarihi: 31 Temmuz 2018

Hibe aşağıdaki konuların en az birini içeren başvurulara açıktır:

– Futbolda ayrımcılığa karşı mücadele

– Futbolda çeşitliliği destekleyen

– Futbolda dezavantajlı grupların ve/veya kadınların temsil edilmesi teşvik eden

– Dışlamaya meydan okuyan fikir ve yeni uygulamalar geliştiren

– Futbolu sosyal içerme ve/veya bir eğitim aracı olarak kullanan yerel ve bölgesel düzeyde etkinlik ve etkinlikler desteklenecektir.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.