Engel Olma, Engel’siz Ol Erasmus+ KA3 Katılımcı Çağrısı


Engel’ Olma, ‘Engel’siz Ol’ Erasmus+ KA3 Yapılandırılmış Diyalog kapsamında gerçekleştirilecek olan bir Ulusal Gençlik Toplantısıdır. Projemiz 18-19 Kasım 2018 tarihlerinde İzmir’de gerçekleşen bir Ulusal Gençlik Zirvesini ve ortaklarımızın ev sahipliği yapacağı üç farklı şehirde hak temelli eğitimleri içermektedir. Zirvemize her bölgeden 10 kişi olmak kaydıyla 70 katılımcı ve her bölgeden 2 kişi olacak şekilde 14 temsilci katılacaktır. Projemiz 17 ay boyunca devam edecek olup, politika belgesi oluşturma, iş planı geliştirme, çalıştay, online anketler ve değerlendirme raporları ve basın toplantısı bir çok aktiviteyi kapsamaktadır. Projemizde Türkiye’nin yedi farklı coğrafi bölgesinden katılımcı yer alacak olması, katılımcıların kültürler arası iletişim, değer çeşitliliği, ön yargılardan arınma ve uzlaşma kültürünü benimsemeleri için yardımcı bir unsur olacaktır.
Projemiz ile birlikte gençleri ve engelli çalışmalarında yer alan gençlik çalışanlarını dahil ederek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklara sunulacak olan bir politika belgesi hazırlanacak ve gençleri çözümün bir parçası olmaları yolunda teşvik edecektir.

Projemizin Hedeflerinin bazıları şu şekildedir;
* Engelli çalışmaları ve engelli bireylerin yaşadıkları sorunlar hakkında farkındalık oluşturmak
*Engelli bireylerin istihdamının sağlanarak ekonomik katılımının yolu açılması konusunda fikirler üretmek
* Engelli bireylerin çalışma haklarını destekleyen yasalar, politikalar, uygulanan yaptırımın genişletilmesine veya yeni yaptırım uygulamalarına yönelik politika belgesi oluşturmak;
* Engelli bireylerin sahip olduğu hakları konusunda farkındalık oluşturmak
*Engelli çalışmaları içerisinde yer alan kurum ve kuruluşları projemize davet ederek ortak çalışmalar için ortam hazırlamak

ÖNGÖRÜLEN SONUÇLAR
*Oluşturulacak olan politika belgesinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklara sunulması birlikte engelli hakları ve çalışma mevzuatında gerekenlerin yapılması
*Katılımcılarımız engelli çalışmalarında bilgi sahibi olarak aktif olarak katılım sağlamaları ve çözümün birer parçası olmaları
*Hak temelli eğitimlerimizin sonunda eğitime katılan katılımcıların sosyal medya kullanımı ve yaygınlaştırma konusunda bilgi sahibi olarak alan içerisinde aktif olarak yer almaları
*Farklı bölgelerden gelecek olan katılımcılar uyumlu ve saygılı bir şekilde çalışmayı benimseyerek takım çalışmaları içinde yer alacak olmaları

KATILIMCI PROFİLİ
18-30 yaş arası
Engelli çalışmalarına ilgi duyan ya da alan içerisinde faaliyet gösteren
Her coğrafi bölgeden 10 kişi olmak kaydıyla 70 katılımcı (Bazı katılımcılar için refakatçi talep edilecektir.)
Katılımcılar arasında cinsiyet eşitliliği ve imkanı kısıtlı gençlere yer verme göz önünde bulundurularak seçim yapılacaktır.

KONUŞMACI/UZMAN PROFİLİ
Ülkemizde engelli çalışmaları ve hak temelli çalışmalarda faaliyet gösteren sosyal hizmet, sosyoloji, psikoloji ve hukuk alanında uzmanlaşmış kişiler davet edilecektir. Ayrıca uzman olarak özel ve devlet sektöründen gençlik ve engelli istihdamı alanında faaliyet gösteren kişilerde davet edilecektir. Özel sektörden katılacak uzmanlar için, engelli ve genç istihdamına önem veren şirketlerden uzmanlar talep edilecektir.

Proje zirvesi 20-24 Nisan 2018 yılında İzmir’de gerçekleşecektir.
Ulaşım ücretleri ve konaklama tarafımızdan karşılanacaktır. (Ulaşım ücretleri rayiç bedeller üst limit kabul edilerek ödenecektir.)

Başvuru için TIKLAYINIZ.