EIF – Erasmus+ Yüksek Lisans Kredi Garantisi için Aracı Mali Kuruluş Teklif Çağrısı


Avrupa Yatırım Fonu (EIF-European Investment Fund), Erasmus+ Öğrenci Kredi Garantisi Kolaylığı (Erasmus+ Student loan Guarantee Facility – Master Loans) faaliyetine yönelik olarak ülkelerdekiaracı mali kuruluşların seçimi için açık başvuru çağrısını yayınlamıştır. Erasmus+ Yüksek Lisans Öğrencileri için Kredi Garantisi kapsamında aracı kuruluş olmak isteyen mali kuruluşlar için Açık Başvuru Çağrısı buradaki bağlantıda yayınlanmaktadır.

Erasmus+, lisansını tamamladığı ülkeden başka bir Program Ülkesinde yüksek lisans seviyesinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler için uygun koşullarda banka kredisi alma imkânı sunmaktadır.  Yükseköğretim öğrencileri, yurt dışında yapacakları yüksek lisans eğitimi harcamalarına katkı sağlamak için krediye başvurabilir.

Kredi Garanti imkânı, Erasmus+ Programı ile Avrupa Yatırım Bankası Grubu ile işbirliği içerisinde kurulacaktır. Avrupa Yatırım Bankası Grubunun bir parçası olan Avrupa Yatırım Fonu (EIF), katılım sağlayacak Program Ülkelerinde borç ödeme acizlerine karşı bankalara veya öğrenci kredi ajanslarına kısmî bir garanti sunacaktır. Dolayısıyla kısmi AB garantisi, hali hazırda itibar etmedikleri bir gruba kredi veren finansal kurumların riskini hafifletecektir. Bankalara kısmi garanti sağlanması karşılığında, piyasaya göre daha iyi faiz oranları uygulamak ve geri ödemeye başlamadan önce mezunların işe girmeleri için iki yıla kadar vade tanımak da dâhil olmak üzere, bu bankalardan veya diğer malî kuruluşlardan hareketlilik faaliyetine katılan öğrencilere uygun şartlar altında kredi sunmaları istenecektir.

Detaylar için tıklayınız.