ECPR-Cosmos Politik Katılım ve Mobilizasyon Çalışmaları Yaz Okulu


ECPR’nin Katılım ve Mobilizasyon Daimi Grubu ve Scuola Normale Superiore’daki Sosyal Hareket Çalışmaları Merkezi tarafından düzenlenen Siyasi Katılım ve Mobilizasyon Çalışmalarına İlişkin 3. Yaz Okulu’nun başvuru çağrısı ilan edildi. Yaz Okulu, 3 Haziran – 14 Haziran 2019 tarihleri ​​arasında Floransa Scuola Normale Superiore’da gerçekleşecek.

Okul, sosyal hareketler ve sivil toplum aktörleri tarafından yerel, bölgesel ve ulusötesi düzeyde faaliyet gösteren mevcut ve geçmiş taban katılım biçimlerinin nasıl analiz edileceğine odaklanacaktır. Daha genel olarak, aktif vatandaşların politika alanına katılımını ve mobilizasyonunu sürdüren süreç ve mekanizmaların nasıl araştırılacağına dair bilginin yayılmasını amaçlamaktadır. Taban katılımı ve radikal demokrasi, son on yılda halkın ve politik tartışmanın merkezinde yer almaktadır. Büyük halk protestoları ve yeni popülist yükseliş hem sokaklarda hem de temsilci kurumlarda Avrupa siyasetini derinden etkiledi. Dahası, dijital teknolojiler; politik sosyalleşme, örgütlenme ve katılım mekanizmalarını yeniden şekillendirdi. Yeni protesto hareketlerinin ortaya çıkışı ve siyasal katılımın değişen dinamikleri, araştırmacıların halk katılımı ve radikal demokrasiyi incelemek için kullanılan araştırma stratejileri ve metodolojileri üzerine düşünmelerini gerektirmektedir. Hem sosyal hareketlerin hem de sivil toplum aktörlerinin nasıl harekete geçtiği ve siyasi katılımdaki radikal yenilikler konusunda kayda değer miktarda araştırma yapılmasına rağmen, bu fenomenlerin gerçekten nasıl araştırılacağına dair literatür, gerekli olmasına rağmen, oldukça sınırlıdır. Yaz Okulu, siyasal katılım ve mobilizasyonu araştırmak için sosyal bilimlerde en yaygın yöntemlerin nasıl uygulanacağını tartışan bu açığı ele alacaktır.

Yaz okulu; Avrupa Politik Araştırma Konsorsiyumu (ECPR), Katılım ve Mobilizasyon Daimi Grubu Scuola Normale Superiore, Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü tarafından desteklenmekte ve finanse edilmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 17 Mart 2019

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayın.