Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Personel Görevlendirecek


 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinde çalıştırılmak üzere; bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, başarma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, farkındalık ve fark yaratma düzeyi yüksek, öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, yaratıcı, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip, görev verilecek her birimde ve her ilde şartsız görev yapmayı kabul edecek, çağın gerektirdiği bilgi sistem/donanımlarını kullanma ve uygulama yeteneklerine sahip 14 (ondört) Uzman, 1 (bir) İç Denetçi ve 1 (bir) Destek Personel alımı yapılacaktır.

Adaylar başvurularıyla birlikte Ajansın sorumluluk sahasında bulunan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinin herhangi birinde ve başvuru yapılan birim dışındaki birimlerde de görevlendirilebileceklerini kabul ederler.

Başvuru Tarihleri        : 09-16 Haziran 2017   (Hafta içi mesai saatleri dâhilinde)

Başvuru Yeri                : Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı No:72/A İzmit / KOCAELİ

UYARI                  : Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 16 Haziran 2017 saat 18:00 itibarıyla Ajansa ulaştırılmış olması gerekmektedir.

TAKVİM TABLOSU

Sözlü Yarışma Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların İlanı:  

23 Haziran 2017

Sözlü Yarışma Sınavı Tarihleri: 04-07 Temmuz 2017
Sınav Yeri: Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı   No:72/A İzmit / KOCAELİ

A. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Adayların aşağıda belirtilen genel şartlar ile birlikte başvuruda bulunacakları pozisyonlara ilişkin özel şartları da taşımaları gerekmektedir.

1. TÜM ADAYLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR (UZMAN, DESTEK VE İÇ DENETÇİ)

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak yahut başvuru tarihi itibariyle en az 2(yıl) tecilli olmak

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akli hastalığı olmamak,

f) En az lisans düzeyinde (destek personel için en az ön lisans düzeyinde) öğrenim görmüş olmak,

g) Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

h)(Uzman personel adayları için) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, 04-05 Temmuz 2015 veya 22 Mayıs-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) katılmış olmak veya en az 5 (beş) yıl ilgili alanlarda tecrübe sahibi olduğunu belgelemek,

ı)(Uzman personel adayları için) Başvuru tarihi itibari ile son 5 (beş) yıl içerisinde ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (KPDS/YDS/e-YDS) İngilizce dilinden en az 80 (seksen) puan almış veyason 2 (iki) yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla, ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (CPE, CAE, TOEFL IBT, PTE  Akademik) sahip olmak.

i)(İç Denetçi adayları için) Başvuru tarihi itibari ile son 5 (beş) yıl içerisinde ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (KPDS/YDS/e-YDS) İngilizce dilinden en az 70 (yetmiş) puan almış veya son 2 (iki) yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla, ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (CPE, CAE, TOEFL IBT, PTE Akademik) sahip olmak.

j)(İç Denetçi adayları için) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olmak

2. UZMAN PERSONEL İÇİN ORTAK ŞARTLAR

a) İlanda bulunan tablodaki ilgili bölümlerin herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, (Başvuruda sunulan “mezuniyet belgeleri”nde veya “diploma”larda ilanda aranılan bölüm isimlerinin tam olarak yazması gerekmektedir. Yurt içi üniversitelerden, müfredat vb. nedenlerle eşdeğer olduğu iddia edilen bölümler kabul edilmeyecektir.)

b) Başvuru tarihi itibari ile son 5 (beş) yıl içerisinde ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (KPDS/YDS/e-YDS) İngilizce dilinden en az 80 (seksen) puan almış veya son 2 (iki) yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla, ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (CPE, CAE, TOEFL IBT, PTE  Akademik) sahip olmak.. (Eşdeğerlik hesabında www.osym.gov.tr adresinde yer alan resmi denklik tablosu esas alınacaktır)

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, 04-05 Temmuz 2015 veya 22 Mayıs-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na katılmış olmak, bu sınavlar neticesinde bu ilanda bulunan tablolarda yer alan ilgili puan türlerinin herhangi birinden 80 (seksen) puan karşılıklarına sahip olmak veya başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak (Bu alanlardan herhangi birinde en az 5 (beş) yıl tecrübeli olan adayların söz konusu durumlarını ispat edici belgeleri sunmaları gerekmektedir. Bu şartla istihdam edilecek uzman personel sayısı, Ajans toplam uzman personel sayısının yüzde ellisini aşamaz.)

Deneyime Esas Alanlar

1.      Planlama, programlama

2.      Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi

3.      Strateji geliştirme, strateji yönetimi

4.      İzleme ve değerlendirme

5.      Tanıtım, danışmanlık

6.      Şehircilik ve çevre

7.      Araştırma-geliştirme

8.      Bilgi ve iletişim teknolojileri

9.      Finansman

10.  İnsan kaynakları yönetimi

11.  Uluslararası ticaret

Detaylı bilgi için tıklayınız

Bir cevap yazın