Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2017 Teknik Destek Programı


MARKA (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı) proje başına 15.000 TL destek sağlayacağı ve azami proje uygulama süresi bir ay olan 2017 destek programını açıkladı. İkişer aylık dönemler halinde değerlendirilecek başvurular için son başvuru tarihleri dönemlere göre 31 Mart, 31 Mayıs, 31 Temmuz, 29 Eylül ve 30 Kasım 2017 günlerindedir.

Başvurular ve değerlendirme süreci için takvim aşağıdaki gibidir:

DÖNEM SON BAŞVURU DEĞERLENDİRME SÜRECİ
ŞUBAT-MART 31 MART 2017 3-12 NİSAN 2017
NİSAN-MAYIS 31 MAYIS 2017 1-14 HAZİRAN 2017
HAZİRAN-TEMMUZ 31 TEMMUZ 2017 1-14 AĞUSTOS 2017
AĞUSTOS-EYLÜL 29 EYLÜL 2017 2-13 EKİM 2017
EKİM-KASIM 30 KASIM 2017 1-14 ARALIK 2017

Teknik destek programına yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri (İŞGEM), birlik ve kooperatifler ile adı geçen bu kurum ve kuruluşların kurduğu ya da ortağı olduğu işletmeler başvurabilir. Gerçek kişiler ve kar amacı güden tüzel kişiler (yukarıda sayılanlar hariç olmak üzere) başvuru sahibi veya ortağı olarak başvuruda bulunamazlar.

Başvurular, www.marka.org.tr adresinden de ulaşılabilecek portal.kays.kalkinma.gov.tr portalı üzerinden yapılmalıdır. Kalkınma Ajansları Yönetim Modülü (KAYS) sisteminden kullanıcı adı ve şifre alınarak başvurular gerçekleştirilmelidir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.