Devlet Tiyatrosu ve Devlet Opera Balesi’nin Statüleri Tekrar Düzenlendi


703 sayılı KHK ile kuruluş kanunlarının lağvedilmesinin ardından Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden düzenlendi. Her iki kurum tüzel kişiliği haiz özel bütçeli genel müdürlük olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlandı.

Habertürk muhabiri Fırat Tur’un haberine göre, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’nin kuruluş kanunlarının bazı maddelerinin 703 sayılı KHK ile kaldırılması, her iki kurumun da kapatıldığı iddialarına neden olmuştu. Devlet Tiyatrosu’nun içi ve yönetimi ile ilgili işlerin Cumhurbaşkanınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirleneceğinin ifade edildiği 703 sayılı KHK’nın ardından bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tiyatro ile Opera ve Bale kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı tüzel kişiliği haiz özel bütçeli genel müdürlük olarak yeniden kuruldu. Kurumların teşkilat yapısı, repertuar belirleme, disiplin, sanat ve yönetim kurulları ile bütçelerini düzenleyen maddeler de kararname ile belirlendi. Her iki kurum da Bakanlığın onayı ile yurt içi ve yurt dışında festivaller ve turneler düzenleyebilecek.

Devlet Tiyatroları’nda oynanacak eserler Edebi Kurul tarafından belirlenecek. Edebi Kurul, sanat ve edebiyat alanında tanınmış 3 kişi ile Genel Müdür, Başrejisör, Başdramaturg ve bir sanatkardan oluşacak. Kurul, başkanını kendi üyeleri arasından seçecek.