ÇYDD Mentorluk Programı


Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Mezunlar Topluluğu ile ortak gerçekleştirilen Mentorluk projesinin amacı; sürdürülebilir ve ülke geneline yaygınlaştırılabilir bir mekanizma dahilinde ÇYDD bursiyer öğrencileri ile benzer zorlukları yaşamış mezun genç yetişkinleri her iki tarafı besleyecek bir öğrenme ilişkisi dahilinde bir araya getirmek, mezunların kariyer ve iş hayatında edindikleri bilgi, beceri ve deneyimleri bursiyer öğrenciler ile paylaşmalarını sağlamaktır.

Projenin hedef kitlesini, üniversite 1.sınıf haricindeki diğer sınıflarda eğitim görmekte olan (örn: 4 yıllık okullarda 2.sınıf, 3.sınıf ve 4.sınıf) bursiyerler arasından seçilecek mentiler ve iş yaşamında en az 2,5 yıl deneyimi olan mentorlar oluşturmaktadır.

Menti adaylık kriterleri arasında şunlar yer almaktadır:

  • ÇYDD bursiyeri şube gençlik birimi gönüllüsü olmak.
  • Program uygulama döneminde üniversite son sınıf öğrencisi olmak ya da sondan bir önceki yılda eğitimine devam ediyor olmak.
  • Program süresince başvurduğu ve aday olduğu ÇYDD Şubesinin bulunduğu il sınırlarında yaşıyor olmak.

Mentor ve menti adaylardan istenen formlara ulaşmak için tıklayınız.

Proje ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.