CIES STK Clinique İyi Yönetişim Eğitimi Başvuruları Başladı


Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından oluşturulan STK Clinique, ortalama ayda iki defa olmak üzere sivil toplum çalışmalarını desteklemek üzere günlük eğitimler düzenleyecektir. Bu eğitimler, sivil toplum kuruluşlarının hızlı gelişen ve değişen dünyaya adapte olma süreçlerine destek olmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda STK Clinique, sivil topluma gönül vermiş gençlerin bilgiyle donanmalarını, becerilerini güçlendirmeyi ve karar alma süreçlerine daha etkin katılımlarını sağlamayı hedeflemektedir.Eğitim konuları hem ülkemizde hem de dünyadaki güncel gelişmelere ve temelde STK’ların aktif rol oynadığı alanlara odaklanmaktadır.

 

27 MART İYİ YÖNETİŞİM EĞİTİMİ

27 Mart 2018 tarihli ikinci eğitim programımızda dersler, İyi Yönetişim alanında teori ve pratiği birleştirecek, katılımcıların interaktif katkı sunabileceği vaka ve atölye çalışmalarıyla desteklenecektir. Vaka ve atölye çalışmaları katılımcılar ve eğitimci için bir diyalog platformu olarak yeni bağlantıların kurulmasını sağlayacaktır. STK Clinique programları aynı zamanda alanlarında kendini yenileyen ve deneyimlerini akademik ve pratik alanda kuvvetlendiren seçkin eğitmenlerle tanışma, onların bilgi ve vizyonlarından ilham alma fırsatı sunacaktır.

Detaylı bilgi ve programı aşağıda bulabilirsiniz.

27 Mart İyi Yönetişim Programı

27 Mart Duyuru

Başvuru için: https://goo.gl/forms/MRzekfNkIVKjaEdu1

 

Programla ilgili sorularınız için lütfen iletişime geçiniz.