Brown Bag Seminerleri #5: Küreselleşmenin ve Liberalizmin Geleceğini Düşünmek


pseurope_brown

2008 yılında patlak veren küresel ekonomik kriz ve bu krizin tetiklediği gelişmelerin yarattığı çok boyutlu sonuçlar, ulusal ve uluslararası düzeyde konjonktürel etkiler yaratmakla kalmamış, Soğuk Savaş sonrası dönemin yaygın olarak kabul gören normlarını tehdit eder duruma gelmiştir.

Yunanistan’da başlayan ve etkisini birçok Avrupa ülkesinde gösteren ekonomik kriz, bu ülkelerdeki geleneksel merkez siyasetin iflas ettiği ve sağ ve sol kanat popülist partilerin ciddi iktidar alternatifi haline geldikleri bir süreci beraberinde getirmiştir. Özellikle liberalizmin kalesi olan ülkelerde yükselen sağ popülizmin yaygın olarak kullandığı söylem, Batı’nın geleneksel liberal değerlerinin ve küreselleşmenin geleceğini tartışmaya açmıştır. PS:EUROPE Brown Bag Seminerlerinin beşincisinde  içinde bulunduğumuz bu durumun küresel, bölgesel ve ulusal düzeylerdeki neden ve sonuçlarını ve bu sonuçların Batı ile dünyanın geri kalanı arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceğini küreselleşmenin ve liberalizmin geleceği çerçevesinde tartışacağız.

Aslı Silahdaroğlu Bekmen’in moderatör, Doç. Dr. Evren Balta ve Doç. Dr. Ümit Akçay’ın konuşmacı olarak katılacağı seminerde Brown Bag’lerimiz de hazır olacak.

Akademisyenler, aktivistler ve genç araştırmacıların konuşmacı olarak davet edildiği Brown Bag Seminerleri, konuşmacılar kadar katılımcıların da aktif katılımının hedeflendiği bir formata sahiptir. Seminerler, konuşmacıların aktarımlarının ardından katılımcıların sorularıyla diyalog şeklinde interaktif olarak ilerlemektedir.

Brown Bag Seminerleri; sosyal bilimciler ile sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerde yer alan aktivistleri bir araya getirerek belirli konuların farklı bakış açıları ve izlenimler doğrultusunda tartışılmasını sağlamasının yanı sıra genç araştırmacılar için de bir kürsü olanağı sunmaktadır.

“Küreselleşmenin ve Liberalizmin Geleceği” başlıklı  Brown Bag Seminerine katılım için 7 Aralık 2016 Çarşamba tarihine kadar linkte bulunan başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir:

https://goo.gl/forms/E5nmDSORxng3wUAa2

Detaylı bilgi için: http://ps-europe.org/tr/brown-bag-seminerleri-5-kuresellesmenin-ve-liberalizmin-gelecegini-dusunmek/

 

Bir cevap yazın