Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu


Avrupa Birliği’nin siyasal ve ekonomik anlamda değişen yapısını tarihi süreçte incelemek, diğer ülkelerle ilişkilerini analiz etmek, sorunlarına olası çözümleri değerlendirmek, geleceği hakkında fikir paylaşımında bulunmak ister misiniz?   Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu(AÇMÖF); sizi, 4 yıllık bir aranın ardından düzenleyeceği, akademisyen ve alanında uzman değerli isimleri üniversite öğrencileriyle buluşturacak olan, “AB’nin Geleceği” temalı 12. Boğaziçi Buluşması’na davet ediyor!

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden oluşan dinamik bir topluluk olan AÇMÖF, AB politikalarının yalnız bölge için değil, küresel düzeyde öneminin arttığı ve Türkiye’nin bu politikalar içinde rolünün sorgulandığı son dönemde de AB karar alma mekanizmalarını etkilemek, AB konusunda Türk kamuoyunu bilinçlendirmek, yalnızca AB konusuyla sınırlı kalmayıp sivil toplum bilincini arttırmak ve bunları yaparken resmi kurumlar-akademik birimler-sivil toplum örgütleri üçlüsünü bir araya getirmek yolunda önemli adımlar atmaktadır. Her yıl Türkiye’den ve Avrupa’dan gelen öğrencilerin katılımıyla çeşitli konferanslar düzenleyen, bunun yanında düzenli bülten yayını ve akademik toplantılar da gerçekleştirmektedir.

Boğaziçi Buluşmaları çoğunlukla Avrupa ve AB odaklı olmak üzere, dünya gündemindeki konulara ilişkin bir öğrenim süreci ve tartışma ortamı yaratmayı, sadece Türkiye düzeyindeki değil, bölgesel ve küresel düzeydeki sorunların nedenlerini sorgulamayı, sivil toplum düzeyindeki diyalog sürecine katkıda bulunarak olası ön yargıları ortadan kaldırmayı ve ülkemiz gençlerinin de kültürler arası öğrenme konusunda gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Ayrıca paylaşılan fikirler sayesinde farklı görüşlerin arkasındaki toplumsal dinamiklerin analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca etkinlikler sonunda AÇMÖF üyeleri tarafından bir sonuç raporu hazırlanmakta ve yayımlanmaktadır. Böylece, konferans ve tartışmalarda ortaya çıkan paylaşımlardan, yeni ve kalıcı bir bilgi elde edilmektedir.

ETKİNLİK PLANI

• 4 Mayıs 2018 Cuma
Keynote Speech
-Bahadır Kaleağası (TÜSİAD Uluslararası Koordinatörü ve Avrupa Birliği Temsilcisi)
1. Panel: “AB’nin Geçmişten Günümüze Dinamikleri”
Moderatör: Doç. Dr. Gül Sosay (Boğaziçi Üniversitesi)
Konuşmacılar:
-Doç. Dr. Özge Zihnioğlu (İstanbul Kültür Üniversitesi)
-Doç. Dr. Emre Erdoğan (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
-Doç. Dr. Özlem Kaygusuz (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)

• 5 Mayıs 2018 Cumartesi
2. Panel: “Avrupa’da Ulusalcı ve Avrupacı Blok Oluşumu”
Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Alper Yağcı (Özyeğin Üniversitesi)
Konuşmacılar:
-Prof. Dr. Oktay Tanrısever (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
-Yrd. Doç. Dr. Onur İşçi (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)
-Yrd. Doç. Mert Moral (Sabancı Üniversitesi)
-Prof. Dr. Çınar Özen (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)
3. Panel: “AB’nin Çözülmesinde Ekonominin Etkisi”
Moderatör: Prof. Dr. Refik Erzan (Boğaziçi Üniversitesi)
Konuşmacılar:
-Sn. Ümit Kumcuoğlu (İşadamı, İktisatçı, Siyaset Bilimci)
-Doç. Dr. Sevgi Gencay İneci (Galatasaray Üniversitesi)
-Öğr. Gör. Emre Gönen (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

• 6 Mayıs 2018 Pazar
4. Panel: “İlişkiler Ekseninde AB’ye Bakış ve AB’nin Geleceği”
Moderatör: Doç. Dr. Dilek Çınar (Boğaziçi Üniversitesi)
Konuşmacılar:
-Doç. Dr. Çiğdem Nas (Yıldız Teknik Üniversitesi)
-Doç. Dr. Senem Aydın Düzgit (Sabancı Üniversitesi)
-Doç. Dr. Zeynep Alemdar (Okan Üniversitesi)

Değerlendirme için gönderilmesi gereken belgeler:
1. Adayların etkinliğe katılım amaçlarına dair 1(bir) sayfalık motivasyon mektubu
2. Özgeçmiş/CV

Bu belgelerin acmof@boun.edu.tr adresine “12. Boğaziçi Buluşması Başvuru” konu başlığı ile gönderilmesi gerekmektedir. Ardından seçilen öğrencilerle tarafımızca iletişime geçilecektir.
Değerlendirme sonrasında seçilecek 50 kişi “katılımcı” statüsünde olacaktır. Katılımcılar
etkinlik sürecinde panellerin yanında atölye çalışmalarına katılacaklardır. Katılımcılara etkinlik sonunda sertifika verilecektir.
İstanbul dışından etkinliğe katılacakların konaklama masrafları kendilerine aittir. Ancak
anlaşmalı konaklama tesislerinde kalındığı taktirde okulumuza ulaşım imkanı sağlanacaktır.
*Etkinlik dili Türkçedir.
**Etkinliğe katılım ücreti 50 TL’dir.
***Etkinlik yeri Boğaziçi Üniversitesi Kuzey ve Güney kampüsleridir.
****Programla ilgili daha detaylı bilgi, seçilmiş olan öğrencilere önümüzdeki süreçte
verilecektir.

TÜSİAD’a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.