Bilgi Edinme Hakkı Rehberi ve Uygulama Örnekleri


İnsan ve doğa haklarına yönelik gönüllü hukuki destekler sunan Ekoloji Kolektifi, bu deneyimleri sırasında biriktirdiklerini, etkin kullandığı bir hak olan Bilgi Edinme Hakkı ekseninde bir araya getirdi. Bilgi Edinme Hakkı, temel hak ve özgürlüklerin kullanılabilmesinin yolunu açan temel bir haktır.

Yurttaşların bir hukukçuya ya da başka bir temsilciye ihtiyaç duymadan, kendi başına bilgi edinme ve dilekçe hakkını kullanabilmelerine yönelik çalışmaların ilk ürünü olan “Bilgi Edinme Hakkı Rehberi ve Uygulama Örnekleri” kitabını hazırlayan Ekoloji Kolektifi’nin çalışmalarına web sayfasından, Bilgi Edinme Hakkı Rehberi Ve Uygulama Örnekleri kitabına ise bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.