Başvurular Başladı: STK Clinique Psikolojik İlk Yardım ve Öz Bakım


Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından oluşturulan STK Clinique, ortalama ayda iki defa olmak üzere sivil toplum çalışmalarını desteklemek üzere günlük eğitimler düzenleyecektir. Bu eğitimler, sivil toplum kuruluşlarının hızlı gelişen ve değişen dünyaya adapte olma süreçlerine destek olmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda STK Clinique, sivil topluma gönül vermiş gençlerin bilgiyle donanmalarını, becerilerini güçlendirmeyi ve karar alma süreçlerine daha etkin katılımlarını sağlamayı hedeflemektedir.Eğitim konuları hem ülkemizde hem de dünyadaki güncel gelişmelere ve temelde STK’ların aktif rol oynadığı alanlara odaklanmaktadır.

 

12 EYLÜL PSİKOLOJİK İLK YARDIM

Psikolojik İlk Yardım; yakın bir zamanda bir kriz yaşamış, acı ve keder içinde olan kişiye sağlanan insani destek ve müdahale olarak; Türkiye’ de özellikle bu durumdaki kişilerle ilgili çalışma yürüten STK’lar için çok büyük önem arz etmektedir. Bununla birlikte, acı ve insani olarak zor durumdaki kişilerle ilgilenen kişilerin de kendilerini bu durumlarda psikolojik olarak sağlıklı tutmaları zorlaşmaktadır. Bu sebeple 12 Eylül 2018 tarihli STK Clinique, ‘Psikolojik İlk Yardım ve Öz Bakım’ konusuna odaklanacaktır. Travma Çalışmaları Derneği Kurucu Üyesi Melis Demircioğlu; ilk derste Psikolojik İlk Yardım konusunda bir çerçeve çizecek; ikinci kısımda ise Psikolojik Öz Bakım konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaşacaktır. Eğitim, interaktif soru- cevap kısmıyla son bulacaktır.

Eğitim programı, katılımcılar ve eğitimci için bir diyalog platformu olarak yeni bağlantıların kurulmasını sağlayacaktır. STK Clinique programları aynı zamanda alanlarında kendini yenileyen ve deneyimlerini akademik ve pratik alanda kuvvetlendiren seçkin eğitmenlerle tanışma, onların  bilgi ve vizyonlarından ilham alma fırsatı sunacaktır.

 

Detaylı  programı linkte bulabilirsiniz.

Başvuru için: https://goo.gl/forms/inmTuk25U1DDiWjd2