Avrupa Komisyonu’nun 2 Milyon Avro Ödülü için Başvurun


Avrupa Komisyonu’nun Toplumsal Yenilikçilik Horizon Ödülü, yaşlı insanların seyahat hareketliliğini iyileştirmek için sunulan en iyi çözümleri ödüllendirecek. Böylelikle yaşlı insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve sosyal dışlanmayla mücadele etmek ve özellikle de hareketliliği azalmış insanlar için bağımsız yaşamı desteklemek noktasında mevcut hareketlilik sistemleri yeniden değerlendirilmiş olacaktır. Yaşlı vatandaşlar için uygun hareketlilik çözümleri sunmak, kültürel, eğitimsel ve sağlık faaliyetlerine ve hizmetlerine tam olarak katılmaya ve ekonominin aktif katılımcısı olmaya devam etmesini sağlıyor. Yeni mobilite çözümleri üretmek ya da mevcut olanları geliştirmek, aynı zamanda yenilikçi küçük şirketler, nakliye operatörleri, sosyal ekonomi yeni teşekkülleri ve STK’lar için yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde yeni fırsatlar sunacaktır.

Yararları

-En iyi çözüme  1.000.000 € ödül verilecek

-4 tane ikincilik ödülü her birine 250, 000 € olarak verilecek

Nitelikler

-Yarışma AB Üye Devletleri’nde veya AB’nin araştırma ve yenilik programı Horizon 2020 ile ilişkili olan ülkelerde kurulmuş tüzel kişilere veya tüzel kişilik gruplarına açıktır.

Son başvuru tarihi : 28.02.2019

Detaylı bilgi için tıklayınız