Avrupa Komisyonu ile Katılım Öncesi Yardımın İkinci Dönemine Yönelik “Çerçeve Anlaşma” İmzalandı


Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tesis edilen mali işbirliği kapsamında faydalanmakta olduğumuz Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)’nın 2014-2020 yıllarından müteşekkil II. Döneminde ülkemize sağlanacak 4.5 Milyar Avro tutarındaki hibenin kullanımına ilişkin;

​“Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin Düzenlemelere Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Çerçeve Anlaşma”, Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı, Ulusal IPA Koordinatörü, Büyükelçi Rauf Engin Soysal tarafından imzalanmıştır.

Anlaşmanın yürürlüğe girişi ile 2007 yılından bu yana IPA çerçevesinde istifade etmekte olduğumuz yardımların kullanımına 2014-2020 döneminde de devam edilecektir. Söz konusu dönemde ülkemize  tahsis edilen 4,5 Milyar Avro kaynak, ülkemizin Avrupa Birliği’ne katılım  sürecinde çevre, rekabetçilik ve yenilikçilik, ulaştırma, istihdam sosyal politika ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, enerji, içişleri, yargı ve temel haklar, sivil toplum ile tarım ve kırsal kalkınma alanlarında yer alan program ve projelerin finansmanında kullanılacaktır.

Kaynak: T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı