Avrupa Kırsal Manifestosu Yayınlandı


Avrupa Kırsal Parlamentosu , Türkiye dahil olmak üzere dünya üzerinde ki 40 ülkenin yer aldığı  Kırsal Kalkınma için Avrupa LEADER Birliği (ELARD), Avrupa Kırsal Topluluk İttifakı (ERCA), Kırsal Avrupa İçin PREPARE Ortaklığı (PREPARE) tarafından koordine edilmekte olan bir sivil organizasyondur.

Parlamentonun çalışma  amacı ise  Kırsal alanda yaşayan çiftçilerin, kırsal alanda yaşayan insanların ve kırsal alan örgütlerinin görüşlerini yaşadıkları sorunları, kırsal kalkınmaya dair görüşlerini güçlü bir şekilde ilgili kamu otorilerine ve Avrupa birliğinin ilgili organlarına taşımaktır.

Bu bağlamda Parlamento’da yer alan her ülkeden bir sivil toplum kuruluşu kendi ülkesine dair mevcut sorunları ve çözüm önerilerini bir ulusal rapor eşliğinde Parlamento’ya taşımakla yükümlüdür. Bunu yaparken de kırsal alanda yaşayan insanların ve kırsal alan örgütlerinin görüşlerinin toplanmasına yönelik, anketler, bölgesel ve ulusal toplantılar gibi bir dizi çalışmalar yürütmek durumundadırlar.

Türkiye raporunun hazırlanmasında ve temsilinde ise Türkiye Kalkınma Vakfı gönüllü olmuştur. Ege, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde toplamda 67  kırsal alan örgütünün ve çiftçilerin yer aldıkları 3 ayrı bölge toplantısı 2 yerel toplantı ve mülakatlar gerçekleştirmiştir. Mülakat ve toplantılarda yer alamayan üretici birlikleri, kooperatifler ve diğer sivil toplum kuruluşlarından yazılı olarak görüşler, öneriler alınmıştır. Tüm bu çalışmaların neticesinde çıkan ulusal rapor eşliğinde, raporun hazırlanmasına katkıda bulunan çiftçi ve stk temsilcisi olan 2 kişi ile  Türkiye Delegasyonu  olarak Kasım 2015 de Avusturya’da gerçekleştirilen Parlamento’ya raporu sunduk.

Tüm ülkelerden gelen raporların konsolidasyonu ve Parlamento’da gerçekleşen tartışmaların sonucunda ise bir manifesto oluşturuldu.

Aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilisiniz.

Avrupa Kırsal Manifestosu

erp.national-report.pdf

European-Rural-Manifesto-2015-final.pdf