AGİT Türkiye Genel Seçimleri Ara Raporu Yayınlandı


Türkiye’nin daveti üzerine 7 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri’ni izlemek üzere AGİT ODIHR Sınırlı Seçim Gözlemi Ekibi ara raporu yayınlandı. Rapor seçim sürecinin başlangıcından bu güne kadar olan süreci Yasal Çerçeve, Seçim İdaresi (YSK), Seçmen Kütükleri, Aday Kayıtları, Medya Ortamı ve Kampanya Süreci ve Şikayet ve İtirazlarla ilgili değerlendirmeler içeriyor.

Türkçe ara raporun tam metnine Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD) web sayfasından ulaşabilirsiniz.