ADA 4. Uluslararası Eğitim Konferansı


Bu yılki ADA Eğitim Konferansı “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi # 4″e, yani kapsayıcı ve eşit kalitede bir eğitimin sağlanması ve herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarının teşvik edilmesi üzerine odaklanmıştır. Yaşam boyu öğrenme perspektifinde kaliteli bir eğitime erişimin artması, sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel taşıdır.

Konferansı Azerbaycan Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yürüten ADA Üniversitesi, eğitim alanındaki araştırmacıları ve politikacıları ADA 4. Uluslararası Eğitim Konferansı’nda sunulacak araştırma makalelerini sunmaya davet etmekten mutluluk duymaktadır.Konferans, dünyadaki ve Azerbaycan’daki en iyi uygulamaları yansıtmak, gelecekteki adımları tartışmak ve politika önermek için araştırma stratejileri sunmak üzere ulusal ve uluslararası eğitimin geliştirilmesinde ilgilileri, politika belirleyicileri, bağımsız araştırmacıları, eğitim pratisyenlerini, öğrencileri ve diğer paydaşları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Konferans, dünyadaki en iyi uygulamaları araştırmak ve eğitim araştırma ve uygulamalarını ilerletmek için işbirliği ve karşılıklı destek için olasılıkları yeniden değerlendirmek amacıyla ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde üretilen bilgilerin analizine odaklanacak. Bu yıl ayrıca konferans çalışmasına karşılaştırmalı ve uluslararası bakış açısı getirmek için uluslararası araştırmacılardan ve bilim insanlarından gelen makaleler de kabul edilecek.

Makale Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2019

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayın.