AB ve NATO Melez Tehditlerle Mücadele Mükemmeliyet Merkezini Açıyor


Avrupa Melez Tehditlerle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi AB ile NATO arasındaki işbirliğini güçlendirecek, aynı zamanda uzman analizleri sunacak, yöntemler geliştirecek ve melez tehditlere karşı kapasitelerin güçlendirilmesi amacıyla eğitimler düzenleyecektir.

 

AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Nisan ayında kurulan Avrupa Melez Tehditlerle Mücadele Mükemmeliyet Merkezinin resmi açılışını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile birlikte yapmak üzere Helsinki’ye hareketi öncesinde bugün “Melez Tehditler ve AB – Mevcut Durum ve gelecek adımlar” konulu konferansta açılış konuşmasını yapacak.

Finlandiya’nın bir girişimi olarak ortaya çıkan Merkez, Nisan 2016’da kabul edilen Melez Tehditlerle mücadele Ortak Tebliği uyarınca, AB ile NATO arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi suretiyle, Avrupa’nın güvenliğine katkı sağlayacaktır.

Merkez kapsamlı, çok uluslu, multi-disipliner ve akademik temelli bir yaklaşım izlemektedir. Çalışma amaçları:

  1. Katılımcılar, AB ve NATO arasında stratejik düzeyde diyalogu ve istişareleri teşvik etmek;
  2. Melez tehditler ile buy tehditlere karşı yöntemler hakkında araştırma ve tahliller yapmak;
  3. Doktrin geliştirmek, eğitimler düzenlemek ve Katılımcıların bireysel kabiliyetlerinin geliştirilmesine ve Katılımcılar, AB ve NATO arasında melez tehditler karşısında birlikte çalışabilirliği attırmaya yönelik [tatbiki] uygulamalar yapmak;
  4. Geniş yelpazede mesleki sektör ve disiplinlerden hükümet uzmanları ve hükümet dışı uzmanlar ile diyalog yürütmek ve bu tür diyalogların yapılması için çağrıda bulunmak; ve
  5. Melez tehditler yaratabilecek spesifik konularda, bu gibi konuların anlaşılmasına yönelik metodolojiler konusunda ve bu tür tehditlerle daha iyi başa çıkılabilmesini teminen kuruluşların daha iyi adapte olabilmesi amacıyla ilgi odağı toplulukları [çalışmalara] katmak veya onlarla işbirliği yapmak.

Kaynak