AB, Türkiye’nin Kayıt Dışı İstihdamla Mücadelesini Destekliyor


Türkiye’yi kayıt dışı istihdamla mücadelesinde desteklemek üzere Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülen 3,2 milyon Avroluk projede sona gelindi. Proje kapsamında elde edilen başarılar, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sn. Mehmet Selim Bağlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Kürşad Arat ve AB Türkiye Delegasyonunun Ekonomik ve Sosyal Kalkınmadan sorumlu Bölüm Başkanı Müsteşar Sn. François Begeot’nun katılımlarıyla 6 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da düzenlenen törende paylaşıldı.

“Etkin Rehberlik ve Teftiş Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki” başlıklı proje, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) kayıt dışı istihdamla mücadeleye yönelik müeyyide uygulamak yerine rehberlik sunmayı öncelik olarak belirleyen yeni yaklaşımını kuvvetlendirdi. Proje öncelikleri, Türkiye’nin strateji ve eylem planlarıyla tam uyum arz etmekteydi.

Proje kapsamında, 36 sektörde SGK’nın işverenleri hedef alan rehberlik faaliyetlerini destekleyecek kılavuzlar hazırlandı ve bu kılavuzlarda, işverenlerin üzerine düşen mesuliyet, kolay anlaşılır ve net bir dille anlatıldı. Kayıt dışı istihdamla mücadele görevini üstlenen SGK çalışanları için eğitim faaliyetleri düzenlendi. Politika seçenekleri üzerinde çalışmak ve tavsiyelerde bulunmak maksadıyla bir akademik danışma kurulu oluşturuldu. 23,000’den fazla insana ulaşan bir kitlesel iletişim kampanyası düzenlendi. Öğrenciler, kayıt dışı çalışanlar, gazeteciler, imamlar ve köy muhtarları ana hedef gruplardı. Tahsis edilen “Sosyal Güvenlik Otobüsü” 30 kenti gezdi ve öğrencileri kayıtlı istihdam kavramıyla erken yaşlarda tanıştırmak üzere çizgi filmler ve oyunlar üretildi.

Ayrıca sosyal güvenlik müfettişleri ile SGK’nın ülkenin ücra köşelerine modern yöntemlerle hizmet götürmesini sağlamak üzere donanım ve malzemeler sağlandı.. Bunun yanında Türkiye çapında bilinçlendirme, kapasite inşası, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yerel düzeyde çalışan ve işverenlere ulaşılmasını teminen toplam bütçesi 10 milyon Avroya varan 40 hibe projesinin uygulanması da sahada devam edecektir.

Projenin nihayetlendirilmesi dolayısıyla yaptığı konuşmada François Begeot şunları söyledi: “Kayıt dışı istihdam, ulusal bütçelere getirdiği yükün yanı sıra kayıt dışı çalışanlar için ekonomik ve sosyal açılardan kırılganlık ortaya çıkarmaktadır. Bugün kapanışını gerçekleştirdiğimiz bu proje, bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra politika yapımı ve uygulamaya destek sağlayarak bu sorunu ele almıştır. AB, içinden geçmekte olduğumuz dönemde Suriye kaynaklı mülteci krizi dolayısıyla çok daha güç bir hâl almış olan bu konuda, Türkiye tarafından sarf edilen çabalara daha fazla destek olmaya hazırdır.”

Daha fazla bilgi için:
http://www.kit-up.net/
www.facebook.com/kitupII
www.instagram.com/kitup_ii

Kaynak için tıklayınız.