AB-Türkiye: AB Bakanı Volkan Bozkır ile Brüksel’de Toplantı


Genişleme ve Avrupa Komşuluk Politikasından sorumlu Komisyon Üyesi Štefan Füle Türkiye’nin yeni Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır ile bugün Brüksel’de bir toplantı gerçekleştirdi. Sayın Bozkır’ın göreve atanmasından bu yana gerçekleştirilen bu ilk toplantıda genel olarak AB-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra yakında yayınlanacak olan İlerleme raporu ve Türkiye’nin katılım süreci konularında görüş alış verişinde bulunuldu.

Komisyon Üyesi Füle, AB ile Türkiye arasındaki yapıcı işbirliğinin devam edeceğine dair inancını ifade etti. Ayrıca Türkiye’nin AB için kilit bir ortak olduğunu belirterek ekonomi ve ticaret, dış politika diyaloğu, vize ve göç politikası ile enerji de dâhil olmak üzere değerlendirilmeyi bekleyen büyük bir potansiyelin olduğu tüm alanlarda ilişkilerin derinleştirilmesini savundu. Komisyon Üyesi Türkiye’nin AB açısından taşıdığı stratejik önemin altını çizerek katılım müzakerelerinin AB-Türkiye ilişkilerinde lokomotif rolünü gördüğünü teyit etti. AB Pozitif gündemi üzerinde tekrar odaklanma ihtiyacı konusunda mutabık kalındı.

Türkiye’nin katılım sürecinde kaydettiği ilerlemeye ilişkin yayınlanacak İlerleme Raporu konusunda, Komisyon Üyesi raporun her zaman gelişmeleri verilere dayalı olarak ele aldığını ve Türkiye’de son 12 aylık dönemde yaşanan hem olumlu hem de olumsuz gelişmeleri nesnel şekilde yansıttığını anımsattı. Her yıl olduğu gibi Komisyon, gerektiği yerde takdirlerini ifade ederken, mevcut eksikliklerin giderilmesine yönelik tavsiyelerde bulunmaktadır.

Komisyon Üyesi hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanlarında Komisyon ile daha yoğun ilişki içerisinde olunması gerektiğini hatırlatarak Avrupa Birliği Bakanlığı’nın yeni mevzuatın AB yasaları ile koordinasyonu ve uyumunun sağlanmasında önemli rol oynadığını vurguladı. Komisyon Üyesi ayrıca Bakanlığın, son derece önemli olan Türkiye’yi AB’ye yakınlaştırma görevini yerine getirmek için gereken tüm imkanlara sahip olması gerektiğini ifade etti.

Komisyon Üyesi Füle, bu süreçte Sivil Toplumun önemi konusunda Bakan Bozkır ile aynı görüşü paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Toplantının sonunda Komisyon Üyesi Füle, bir sonraki Komisyon nezdinde hem AB hem de Türkiye yurttaşlarının menfaati bakımından, AB-Türkiye ilişkilerinin tam potansiyelinin ortaya çıkarılması için gelişmeye devam etmesini ümit ettiğini belirtti.

Kaynak: AB Türkiye Delegasyonu