AB Kalkınma Günleri: Güvenlik Yoksa Kalkınma da Yoktur


Dünya çapında 1.5 milyardan fazla insan yaşamlarını, çatışmalardan etkilenmekte veya etkilenmiş olan hassas bölgelerde sürdürmektedir. Varolan tüm ülkelerinin dörtte birden fazlası ise ‘hassas’ nitelemesini taşımaktadır. Yine dünyanın en fakir nüfusunun neredeyse yarısı da yaşamlarını, sürekli olarak istikrarsızlıkların meydana geldiği bölgelerde idame ettirmektedir.

Kalkınma ve uluslararası işbirliği sahasında Avrupa’nın önde gelen forumu niteliğindeki Avrupa Kalkınma Günleri [etkinliğinde] yaptığı konuşmada, AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, çok yanlılığa ve bölgesel entegrasyona dayalı işbirliğinin yapıldığı küresel bir düzenin, yoksullukla mücadele için ve dünyanın daha dengeli bir şekilde büyüyebilmesini destekleme açısından yaşamsal önem taşıdığını ifade etti; dünyanın farklı köşelerinden gelen sekiz ‘Geleceğin Lideri’ ile birlikte katıldığı tartışma oturumunda şunları söyledi:

“Çoğun zaman, Avrupa’nın dünya haritasının merkezinde yer aldığı fikrine meyilliyiz. Bu durum artık çok geride kaldı; ancak, yine de bu çok yanlı bir dünyada, Avrupa’ya yer olmadığı anlamına gelmiyor. Ortaklıklar inşa etmeliyiz. Verici-alıcı dinamiğinden sıyrılmalı, Avrupa-merkezli (Eurocentric) yaklaşımı bir kenara bırakmalıyız. Bir ortaklıklar ağı yaratmalıyız: işte üzerinde yoğunlaşmamız gereken çok yanlılık böyle birçok yanlılıktır. “

Mogherini genç kuşakların bu süreçte lider rolü üstlenmesi gerektiğini ifade ederek sözlerini sürdürdü ve sekiz genç lidere şunları söyledi: “Sizin yaşlarınızdayken herkes size şunu söyler: gelecek sizsiniz. Bu doğru değil: siz, şimdisiniz; şu ansınız. Üzerinde yaşadığımız dünyayı dönüştürmek, siz olmadan mümkün olamaz.”

Geride bıraktığımı yıllar içinde dünyanın pek çok yerinde güvenlik durumu kötüleşirken AB, komşuluk bölgesi ve ötesinde güvenliğin sağlanması için kararlılık sergilemiştir. Şu an itibariyle AB’nin 16 sivil ve askeri OGSP (ortak güvenlik ve savunma politikası) misyonu bulunmaktadır. Güvenlik-kalkınma bağı, AB’nin kapsamlı yaklaşımının altında yatan bir ilke haline gelmiştir. Güvenlik ve kalkınma, karşılıklı olarak birbirini kuvvetlendirir: kalkınma ve yoksulluğun kökünün kazınmasına yönelik çalışmalar olmaksızın nasıl ki sürdürülebilir barış ve güvenlik olmaz ise güvenlik de kalkınma açısından bir önkoşuldur.

Avrupa Kalkınma Günleri, 3-4 Haziran günlerinde Brüksel’de Tour & Taxis’de gerçekleştirildi. AB Kalkınma Yılı’nın bir parçası olarak etkinliğe, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği’nin diplomatik servisi olan Dış Eylem Servisi (EEAS) de katılım sağladı.

EEAS, AB’nin kalkınmayı desteklemek ve güvenliği temin etmek üzere neler yaptığını öğrenmek üzere katılım sağlayan hepinize şükranlarını sunmak ister.

Kaynak: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu