AB Genç Girişimciliğini Destekliyor


Girişimcilik yoluyla genç istihdamını destekleyen, Avrupa Birliği eş-finansmanlı 2.4 milyon Avroluk projenin açılış konferansı 25 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Törene Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ve Avrupa Birliği Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı Müsteşar François Begeot katıldı.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından uygulanan “Genç İstihdamının Artırılması İçin Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi”, 18-31 yaş arası mevcut ve potansiyel genç girişimcileri hedef alarak Ankara’da girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Proje kapsamında, gençlere yönelik girişimcilik eğitimleri ve hizmetleri geliştirilecek, tecrübeli mentörler vasıtasıyla genç girişimcilere mahsus tasarlanmış danışmanlık hizmetleri sunulacaktır. En az 500 üniversite öğrencisine pratik girişimcilik eğitimi verilecektir. Ayrıca teknolojinin ticarileştirilmesi konusunda bir program düzenlenecektir. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından işletilecek ve bölgedeki girişimcilik faaliyetleri için bir referans merkezi oluşturacak olan “Ankara Girişimcilik Merkezi” kurulacak ve AB fonları ile tefriş edilecektir.

Avrupa 2020 stratejisi girişimcilik ve kendi hesabına çalışmanın akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin gerçekleştirilmesinde kilit öneme sahip olduğunu kabul eder. Girişimcilik ve kendi hesabına çalışmaya verdiği destek kapsamında Avrupa Birliği, çabalarını işsiz ve dezavantajlı gruplardan kimselerin iş kurmaları, sosyal girişimcilikve mikrofinans üzerinde yoğunlaştırmaktadır.  Bu proje istihdam politikalarının merkezine gençleri koyan hem AB hem de Türkiye’nin öncelikleriyle tam anlamıyla uyumludur.

Etkinlik münasebetiyle yaptığı açıklamada François Begeot şunları söyledi; “Karşı karşıya bulunduğumuz küresel ve bölgesel tüm zorluklar dikkate alındığında, genç istihdamı emek piyasasının çözüm bekleyen meselelerinden biri olmayı sürdürmektedir. Bugün çok sayıda genç eğitimden istihdama geçişte zorluklarla karşılaşmaktadır. Genç girişimciliği genç istihdamının arttırılması için mükemmel bir araçtır, büyüme ve rekabet edebilirlik için de son derece gereklidir. Ankara Kalkınma Ajansı’nı bu dinamik bölgede girişimciliği arttırma çabalarından ötürü tebrik ediyorum.”   

Kaynak: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu