AB Dünyada İnsan Hakları ve Demokrasi 2015 Yılı Raporu


AB Dış İlişkiler Konseyi tarafından hazırlanan yıllık raporda 2015 yılının AB ve uluslararası toplum için zorluklarla dolu bir yıl olduğunun altı çiziliyor.

Raporda AB insan hakları yaklaşımının, dünya çapındaki çatışma ve krizleri, başlıca insan hakları ve demokrasi sorunlarını ne şekilde ele aldığı ve insan haklarının, ticaret ve kalkınma işbirliği de dahil olmak üzere, AB dış politikalarında nasıl içselleştirilmeye çalışıldığı anlatılıyor.

Raporun tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.