7 Adımda AB Projeleri İçin İletişim ve Medya Planı


Dipnot TV AB Bakanlığı Sivil Toplum Diyaloğu- III’te yürüttüğü “Mesajınız Var” projesi kapsamında bir infografik hazırladı. Dipnot TV tarafından yürütülen Mesajınız Var projesi, Happy Idea (İngiltere), Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (Türkiye) ve Turk Journal (İngiltere) ile ortak olarak 30 Eylül 2015 tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nde Medya & STK İşbirliği çalıştayı düzenledi.

“Etkili İletişim ve Medya Planı Oluşturma ve Kapasite Geliştirme Eğitimi” başlıklı dördüncü oturumda yapılan aktivitelerden yola çıkılarak AB projeleri için etkili iletişim ve medya planı hazırlama konusunda rehber olacak bir çalışma hazırlandı. Hazırlanan bu çalışmanın hem kolay anlaşılır, hem de görsel olarak dikkat çekici olmasına dikkat edildi. Bu kapsamda, “7 Adımda AB projeleri İçin Etkili İletişim ve Medya Planı” infografiği üretildi.

Kaynak için tıklayınız.