KADEM 5. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi


KADEM, kadın çalışmaları konusunda sosyal bilimlerin çeşitli alanlarından farklı bakış açılarını içeren çok disiplinli, nitelikli, bilimsel makalelere yer veren, ulusal hakemli Kadın Araştırmaları Dergisi’ni yayınlamaktadır.

KADEM, kuruluş amaçlarına uygun olarak;  kadın konusunda yeni çalışmaların yapılmasına katkı sağlamak, kadın çalışmaları alanında yapılan araştırmaları bir araya getirerek üretilen bilgi birikimini yaygınlaştırmak, kadın literatüründeki mevcut eksikliklerin giderilmesine destek olmak ve toplumsal cinsiyet adaleti bağlamında ülkedeki demografik dönüşüme dikkat çekmek üzere, KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde 7 Mart 2019 tarihinde İstanbul’da “Toplumsal Cinsiyet Adaleti: Demografik Dönüşüm ve Kadın” konulu bir kongre gerçekleştirecektir.

Türkiye’nin demografik yapısı değişmekte ve çok farklı dönüşümler geçirmektedir. Ülkedeki sorunlara çözüm odaklı politikalar üretebilmek, söz konusu dinamikleri doğru anlayabilmekle mümkündür.  “Demografik Dönüşüm ve Kadın” başlığı altında;  ülkenin değişen nüfus yapısı, doğurganlık hızındaki değişim ve farklılıklar, ölüm oranlarındaki düşüş ve yaşam beklentisindeki hızlı artış, yaşlılık olgusunun daha çok sağlıklı yaş almaya evrilmesi aile yapısındaki değişiklikler, nüfus artışına bağlı olarak kentleşme ve kentleşme başlığındaki tartışmalar, kaçınılmaz bir gerçek olarak göç olgusu ve nüfusun tüketim alışkanlıklarına dair değişimler gibi toplumsal cinsiyet adaleti merkezinde olmak üzere pek çok başlık akademik ilgi alanları çerçevesinde ele alınmak istenmektedir.

Kongrede sunulacak bildirilerle; bu başlıklar etrafında fikir alışverişlerine imkân verilerek bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılacağı disiplinler arası bir tartışma platformunun oluşturulması, yeni arayışların tartışılmasına zemin açılması, demografiye dair ülke sosyal politikalarının, yeni stratejilerin ve uygulamaların alt yapısının oluşturulmasına katkı sağlanması beklenmektedir.

Kongre Tarihi:  7 Mart 2019
Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi: 21 Ocak 2019
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı:
 28 Ocak 2019
Bildiri Tam Metinlerinin Teslim Tarihi: 22 Şubat 2019

Ayrıntılı bilgi için tıklayın.