TechAnkara Proje Pazarı 2017 Başvuruları Başladı


Girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşerek bölgesel, ulusal ve uluslararası değere dönüşmesini sağlamak amacıyla 2010 yılından bu yana düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı 2017 başvuruları başladı.

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Sözleşme Makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Genç İstihdamının Artırılması için Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi (Ankara Girişim Projesi), 27 Haziran 2016 tarihinde sözleşmelerin imzalanmasının ardından resmi olarak
başlamıştı.

TechAnkara Proje Pazarı, bu yıl Ankara Girişim Projesi altında daha da güçlü…

Başvuru Süreci ve Takvim

Yenilikçi projesi olup projesini geniş kitlelere ulaştırmak, fikrini ticarileştirmek, mentör ve yatırımcılara ulaşmak, doğru kişi ve kurumlarla iletişim kurmak isteyen girişimciler www.girisimci.ankaraka.org.tr adresindeki Ankara Kalkınma Ajansı Girişimcilik Portalı üzerinden proje başvurularını yapabilirler.

TechAnkara Proje Pazarı 2017’de projesi sergilenmeye değer bulunan girişimciler, etkinlik stant alanı dahil olmak üzere bütün hizmetlere ücretsiz erişim imkanına sahip olacaktır. TechAnkara Proje Pazarı, 16 Ekim 2017 Pazartesi günü ATO Congresium’da gerçekleştirilecektir.

10 Ağustos- 11 Eylül 2017 : Proje Başvurularının Kabulü
14 Eylül- 21 Eylül 2017 : Projelerin Jüri Değerlendirmeleri
25 Eylül 2017 : İlk 100 Projenin İlanı
16 Ekim 2017 : TechAnkara Proje Pazarı 2017
Girişimci başvuruları için son gün 11 Eylül 2017 Pazartesi TSİ saat 23:59’dur.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Projeler 12-13 Eylül 2017 tarihlerinde idari kontrole tabi tutulacak, idari kontrolden geçen projeler 14-21 Eylül 2017 tarihleri arasında bağımsız değerlendiriciler tarafından;

• Yenilikçilik

• Ticarileşme Potansiyeli
• Pazar Potansiyeli
• Sosyal ve Çevresel Fayda
• Proje Takımı
başlıklarında puanlandırılacaktır.

İlk 100’de Yer Alan Projelerin İlan Edilmesi

Jürinin değerlendirmeleri sonucu belirlenen ilk 100 proje, 25 Eylül 2017 günü Ankara Kalkınma Ajansı’nın www.ankaraka.org.tr adresindeki resmi web sitesinde ve http://www.girisimci.ankaraka.org.tr/tr/portal/competition adresindeki Ankara Kalkınma Ajansı Girişimcilik Portalı’nda ilan edilecek, ayrıca kendilerine bilgilendirme yapılacaktır.