Yeşilay’dan Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Burs İmkanı


yesilay_tez

Yeşilay bağımlılıklar alanında çalışma yapacak yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs veriyor.

 

Yeşilay, üniversitelerde lisansüstü öğrenim gören tütün-sigara, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar ve diğer bağımlılık türleri ile ilgili tez çalışması yapacak ve Yeşilay’ın bağımlılık çalışma alanlarına katkıda bulunacak Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine burs desteği sağlıyor.

Ülkemizde bağımlılıklara dair akademik yayınların istenilen düzeyde olmaması bağımlılıkla mücadelede etkin politikaların geliştirilip uygulama mekanizmalarının kurulmasına kadar birçok alanda teorik çerçevenin oluşturulmasında yetersiz kalmaktadır. Buradan hareketle Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde kaynak oluşturabilecek, sağlık bilimlerinden sosyal bilimlere kadar birçok alanda nitel ve nicel verilerle hazırlanacak olan tezlere destek verecektir.

Burs programına başvurabilmek için öğrencinin Halk Sağlığı Enstitüsü, Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, İlahiyat Enstitüsü ve üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezlerinde yüksek lisans veya doktora programlarından birinde tez aşamasında olması ve son başvuru tarihinden önce tez önerisinin kurul tarafından kabul edilmiş olması gerekmektedir.

Yatay Araştırma Alanları:

1. Bağımlılık ve trafik kazaları
2. Bağımlılığın ülke ekonomisi ve bireysel ekonomiye etkisi
3. Bağımlılık ve sosyal kabul görme
4. Demografik özelliklerin(eğitim, gelir düzeyi, yaş, cinsiyet vb.) bağımlılıkla olan ilişkisi
5. Pornografi/Seks Bağımlılığı

Tematik Araştırma Konuları:

1. Gençlerin çalışma/çalışmama durumlarının bağımlılıkla olan ilişkisi
2. Çalışma hayatı içerisinde çalışan profilleri, sektörler ve bağımlılık ilişkisi
3. İşletmelerde tütün kullanımı ve pasif içicilik
4. İşletmelerin internet erişim politika ve uygulamalarının çalışanların bilinçli internet kullanımına etkileri.
5. Alkol Bağımlılığı ve aile İlişkileri (Aile içi şiddet, taciz- tecavüz, boşanma, evebeyin tutumları vb.)
6. Yaşam becerilerinin bağımlılık riskine etkileri (Yaşam becerilerinin farklı bağımlılık alanları ve önleme seviyelerindeki etkisi)
6. Tütün kullanan sağlık personelinin, toplum üzerindeki tütün bağımlılığı algısına etkisi 7. Gençlerde serbest zaman ve teknoloji bağımlılığı
8. Toplumsal kültürlerin bağımlılıklara etkisi (ülkeler arası karşılaştırmalı kültürel analiz)
9. Türkiye’de uyuşturucu ile mücadele politikalarında yaşanan değişimin toplumsal etkileri
10. Lise öğrencilerinin risk düzeyleri ile şans oyunları/online bahis oynama arasındaki ilişki

2016 Burs duyurusu bir ön bilgilendirme olup; bu yıl içerisinde burs programı ilanına çıkılacaktır. Yukarıda bulunan örnek tez konuları 2016/1 ve 2016/2 burs dönemlerinde geçerli olacaktır.

2016/1 Dönem burs programı öngörülen başvuru ayları Ekim-Kasım dönemidir.

Detaylı bilgi alabilmek için mail adresimiz: burs@yesilay.org.tr

Bir cevap yazın