Yeni Film Fonu / New Film Fund Başvuruları Başladı


farklibakislar

Yeni Film Fonu kendimizle, birbirimizle ve gezegeni paylaştığımız diğer canlılarla barış içinde yaşayabildiğimiz bir dünyanın hayaliyle yola çıkıyor. Değişime yol açan, en geniş tanımıyla insan haklarını, eşitlik ve özgürlüğü ilke edinen, azınlığın sesi olan dayanışmacı filmlere destek oluyor. Biçim ve içerikte dönüştürücü hikâyeleri, türler arası sınırları zorlayan anlatımları, farklı karşılaşmaları ve deneyimleri gündeme getiren projeleri katkısıyla güçlendirmeyi hedefliyor. Çok sesliliği teşvik eden bir platform yaratarak bağımsız sinema üretiminin gelişmesine olanak tanıyor.

Fona başvurular 11 Ekim – 11 Kasım 2016 tarihleri arasında açık olan başvuru formu aracılığıyla yapılabilir. 

Uzun, orta ve kısa metrajlı belgesellere destekler verilecek. Uzun ve orta metrajlı filmler geliştirme, prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamalarına; kısa metrajlı filmler ise sadece prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamasına başvuru yapabilirler. Tüm kurmaca filmler fonun kapsamı dışındadır. 

Uzun ve orta metraj belgesel filmlere

 • Proje geliştirmede 5.000 TL’ye kadar
 • Prodüksiyonda 30.000 TL’ye kadar
 • Post-prodüksiyonda 30.000 TL’ye kadar Atlas özel post-prodüksiyon desteği verilir. (Bu destek bir stüdyo desteğidir.)

Kısa metraj belgesel filmlere

 • Prodüksiyonda 15.000 TL’ye kadar
 • Post-prodüksiyonda 15.000 TL’ye kadar Atlas özel post-prodüksiyon desteği verilir. (Bu destek bir stüdyo desteğidir.)

Yeni Film Fonu değerlendirme kriterleri, başvuru koşulları ve istenilen başvuru materyalleri ile örtüşmeyen başvurular değerlendirme dışıdır.

Yeni Film Fonu başvuru değerlendirmesi iki aşamalı yapılır. İlk aşama fonun kurucu ortakları ve destekçi temsilcilerinden oluşan bir ön değerlendirme kurulu tarafından yapılan değerlendirmedir. Bu ön değerlendirmeye göre başvurular, Yeni Film Fonu’nun işleyiş ve kriterlerine uygunluk bakımından teknik ve içerik incelemesine alınırlar. Ardından ön değerlendirmeyi geçen başvurular jüri değerlendirmesine girer. Bu değerlendirme süresi başvuruların bitim tarihinden itibaren 2-3 ay olabilir. Bu nedenle başvurusunu yaptığınız film projelerinin takvimini tasarlarken bu süreyi göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.

Başvuru Koşulları

 • Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için belirtilen kuralların tamamına uygunluk gerekmektedir.
 • Prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamasındaki projelerin bütçelerinin en az üçte birine kaynak sağlanmış olması beklenir.
 • Film fonu Türkiyeli yönetmen ve yapımcıların başvurularına açıktır. 
 • Film fonuna başvurular Türkçe olarak alınır. Filmler istenilen dilde ve coğrafyada çekilebilir ancak prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamasına başvuran filmlerin Türkçe altyazı zorunluluğu vardır.
 • Her başvuru döneminde aynı yönetmen sadece bir; aynı yapımcı ise birden çok başvuru yapabilir. Fon bir yapımcıya ve/veya yönetmene sadece bir destek verecektir.
 • Fon’a aynı projeyle aynı aşama için en fazla 2 kez başvurulabilir. İki başvuru sonrasında, projenin ancak ilerleyen aşamaları için yeni başvuru yapılabilir. Örneğin; prodüksiyon aşamasına başvurup reddilen bir proje sahibi, dosyasında gelişme olduğunu düşünüyorsa, bir kez daha prodüksiyon aşamasına başvurabilir. 2 kez prodüksiyon başvurusu yapan bir proje sahibi sonrasında sadece post-prodüksiyon aşamasına başvuru yapılabilir.
 • Herhangi bir ticari kâr elde etmeye yönelik reklam ve tanıtım filmleri, siyasi parti propagandası yapmaya yönelik filmler ve kurmaca filmler Yeni Film Fonu tarafından desteklenmemektedir. 
 • Başvuru sahiplerinin başvurusu yapılan eserin telif hakkına sahip olmaları ya da telif sahibinden izin almış olmaları gerekmektedir.
 • Başvurulan eserin destekler açıklanmadan önce gösterilmemiş ve tamamının kamuya açık şekilde internete yüklenmemiş olması gerekmektedir.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Bir cevap yazın