“Yargı ve Temel Haklar” konulu İstişari Ziyaret Raporları yayınlandı


İstişari Ziyaret olarak adlandırılan çalışma ziyaretleri, AB’ye üye ülkelere mensup uzmanların, Türkiye’de ifade özgürlüğü ve yargı alanında meydana gelen gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde ele almak ve değerlendirmek üzere düzenledikleri ziyaret çalışmaları olup AB’ye katılım müzakereleri bağlamında, Türk makamlarıyla görüş birliği ve kendileriyle sağlanan koordinasyon doğrultusunda yapılmaktadır. Burada yer alan raporların hazırlanması için düzenlenen ziyaretler, 2014 yılı Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştirilmiştir.

23. Fasıl: Yargı ve Temel Haklar (2014) raporları :

Yayımlanan raporlar Avrupa Komisyonu veya AB Türkiye Delegasyonu’nun görüşlerini değil, uzmanların görüşünü yansıtmaktadır. Bu raporlar Türk makamlarıyla yürütülen ayrıntılı istişarelerin konusunu teşkil etmiştir.

İstişari Ziyaret Raporları

Kaynak: AB Türkiye Delegasyonu