Yargı ve Temel Haklar başlıklı 23. Fasıla ilişkin yeni İstişari Heyet Raporu Yayımlanmıştır


İtalyan Hakim Luca Perilli tarafından hazırlanan “Türkiye’de Yargı Eğitimi” başlıklı yeni rapor AB Delegasyonunun internet sitesinde yayımlanmıştır. Adalet Akademisi tarafından düzenlenen hizmet-öncesi ve hizmet-içi eğitimleri ele alan rapor, Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen uzman ziyaretinin bir ürünüdür. Ayrıca, Profesör ve Hukuk Doktoru Thomas Giegerich tarafından hazırlanan “Lisans ve Lisansüstü Seviyede Verilen Yargı Eğitimi” başlıklı paralel rapora da internet sitesinden ulaşılabilir.

İstişari Heyet ziyaretleri, Türk makamları ile varılan anlaşma neticesinde bağımsız uzmanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Söz konusu ziyaret neticesinde istişari heyet, Türkiye’nin AB standartlarına uyumu ve AB’ye katılımı çerçevesinde, Türk üniversitelerinin hukuk fakültelerinde geleceğin hakim ve savcılarına –ayrıca yargı yönetiminde onların meslektaşlarına ve serbest çalışan avukatlara – verilen eğitimin kapsamlı bir değerlendirmesini sunmaktadır.

Yayımlanan rapor Avrupa Komisyonu ya da AB Türkiye Delegasyonunun değil, uzmanların görüşlerini temsil etmektedir. Mevzu bahis konular Türk makamları ile kapsamlı istişarelerde ele alınmıştır.

“Türkiye’de Yargı Eğitimi”, Luca Perilli, 2014

Kaynak: AB TR Delegasyonu