Türkiye Mülteci Aracı: AB, Mültecileri Eğitim ve Sağlık Alanında Desteklemek için 600 milyon Avroluk Hibe Sözleşmesi İmzalıyor


ab

Avrupa Komisyonu, Türkiye’deki Suriyeli mültecileri ve ev sahibi toplumları eğitim ve sağlık alanında desteklemek üzere bugün 600 milyon Avroluk iki doğrudan hibe sözleşmesi imzaladı.

AB, bu yıl Mart ayından bu yana, Türkiye Mülteci Aracı kapsamında toplam 3 milyar Avroluk bütçeden 2 milyar Avroyu aşkın bir meblağı seferber etti.  AB-Türkiye Ortak Eylem Planı ile AB-Türkiye Bildirisinin uygulamasını destekleyen Mülteci Aracı, Türkiye’de yaşayan Suriyeli mülteciler ile ev sahibi toplumların en önemli ihtiyaçlarını gidermek üzere tasarlanmıştır.

Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu Üyesi Johannes Hahn konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bugün imzalanan iki doğrudan hibe sözleşmesi ile yaklaşık yarım milyon Suriyeli çocuğun zorunlu eğitime erişimi sağlanacaktır. AB desteği ile Suriyeli mültecilerin fazlasıyla ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine erişimi de sağlanacaktır. Böylelikle Avrupa Birliği’nin Türkiye’de yaşayan mültecilerin koşullarının iyileştirilmesi konusunda süregelen kararlılığı teyit edilmiş bulunuyor. Yardımlarımızın aktarılmasına yönelik yoğun çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve Türkiye’deki mültecileri eğitim, sağlık, belediye altyapısı ve sosyo-ekonomik alanlarda desteklemek için önümüzdeki aylarda başka sözleşmeler de imzalamayı amaçlıyoruz.”

300 milyon Avrosu eğitim 300 milyonu da sağlık için tahsis edilen 600 milyon Avroluk hibe sözleşmeleri, Temmuz ayı sonunda Komisyon tarafından kabul edilen 1.415 milyar Avroluk Özel Tedbir i finanse edilmektedir. Bu hibelerle Suriyeli mülteciler ve çocuklarına yönelik sağlık hizmetleri, zorunlu eğitime erişim ve operasyonel maliyetlerin karşılanması sürecinde Türk makamlarına destek sağlanacaktır.

Hibeler, Suriyeli öğrencileri Türk eğitim sistemi ile bütünleştirme çalışmalarında ortaya çıkan giderlerin Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarına geri ödenmesi ve Suriyeli mültecilerin Türkiye’de sağlık hizmetlerine erişimlerinin sağlanması için kullanılacaktır. Eğitim alanında sağlanan doğrudan hibe ile yaklaşık 500,000 Suriyeli öğrenci Türkçe eğitim alacaktır. Sağlık alanındaki doğrudan hibenin ise, Türkiye’deki mültecilere kapsamlı sağlık hizmetleri sağlanmasına yöneliktir.

Türkiye Mülteci Aracı kapsamında finanse edilen projelerle ilgili ayrıntılı bilgi için:
http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/migration/index_en.htm

Arka Plan

Türkiye Mülteci Aracı, AB Konseyi’nin Türkiye’deki mültecileri desteklemek üzere önemli miktarda ilave fon yaratılması çağrısına cevaben oluşturulmuştur.

Mülteci Aracı 2016-2017 dönemi için 3 milyar Avroluk bir bütçeye sahiptir. Bu tutarın 1 milyar Avroluk kısmı AB bütçesinden, 2 milyar Avroluk kısmı da AB Üye Devletleri tarafından sağlanmaktadır. Üye Devletlerin tamamı, taahhüt ettikleri 2 milyar Avro ile ilgili katkı sertifikalarını göndermişlerdir.

Şu ana kadar toplam değeri 1.252 milyon Avroya varan 34 projenin sözleşmesi yapılmış olup, bu tutardan 467 milyon Avronun ödemesi gerçekleştirilmiştir. Türkiye Mülteci Aracı’ndan insani yardım ile insani yardım dışında kalan projelerin yürütülmesi için hâlihazırda toplam 2.239 milyar Avro tahsis edilmiştir.

Mülteci Aracı, mültecilerle ev sahibi toplumların ihtiyaçlarına kapsamlı ve koordineli bir şekilde yanıt verilmesini sağlamak amacıyla ortak bir koordinasyon mekanizması sunmaktadır. Mülteci Aracı ile sağlanan fonlarla ülkedeki mülteciler desteklenmektedir, dolayısıyla bu Türkiye’ye yönelik bir finansman değildir. Söz konusu destek, AB’nin hem AB içindeki hem de dışındaki mülteci krizine çözüm amaçlayan kapsamlı yaklaşımı çerçevesinde, Türkiye’deki mültecilerin koşullarının iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

Ayrıntılı bilgi için:

AB-Türkiye işbirliği: 3 milyar Avroluk Türkiye Mülteci Aracı:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6162_en.htm

Türkiye Mülteci Aracı: Komisyon 1.4 milyar Avroluk ilave destek öneriyor:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2370_en.htm

Bilgi Notu: Türkiye Mülteci Aracı:
http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/migration/20160916-frit-factsheet.pdf

Bilgi Notu: AB-Türkiye Bildirisi: İlerleme Raporu- Eylül 2016:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160615/factsheet_implementation_of_the_eu-turkey_statement_en.pdf

AB-Türkiye Anlaşmasının uygulanması – Soru ve Cevaplar
http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-16-1664_en.htm

Türkiye Mülteci Aracı – Yönlendirme Komitesi uygulamayı hızlandırıyor ve genişletiyor:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1728_en.htm

Kaynak: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

Bir cevap yazın