TÜBİTAK TEYDEB’den Yeni Bir Destek Programı


TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programının amacı, Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi veü ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanmasıdır. Belirtilen amaçlarla, alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı Ar-Ge Laboratuvarlarının belirli giderleri geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenecektir. Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü TÜBİTAK’a yapılabilir.

Ar-Ge Laboratuvarı destek süresi beş (5) yıldır. Ancak bu süre Yürütme Komitesi kararı ve Başkanlık onayı ile en fazla beş (5) yıl daha uzatılabilir. Program kapsamında desteklenen laboratuvarlar, destek süresi içerisinde geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenir. Destek oranı, onaylanan ve destek kapsamına alınan Ar-Ge Laboratuvarı bütçesinin %75’idir ve bir takvim yılındaki destek tutarı on (10) milyon TL’yi geçemez.

Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten kuruluşların, Türkiye’deki sermaye şirketi organizasyonu şeklindeki yapılanmaları, Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanması amacıyla bu programa başvuru yapabilir.

Başvuru Süreci ve Belgeleri

Programa başvuru süreci, aday ulusal/uluslararası kuruluşun (yukarıda tanımlı) TÜBİTAK’a sunacağı Niyet Beyanı ile başlar. Niyet Beyanı TÜBİTAK tarafından uygun bulunan kuruluşların Türkiye’de kurmuş/kuracak oldukları sermaye şirketi şeklindeki yapılanmaları Başvuru Formu aracılığıyla başvuru yapar. Başvurusu TÜBİTAK Başkanlığı tarafından uygun bulunan kuruluşların Öncül Ar-Ge Laboratuvarı destek süreci başlar.

Başvuru Koşulları

1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları kapsamında, ülkemizde Ar-Ge Laboratuvarı kurmayı amaçlayan ve alanında önde gelen teknolojiler oluşturan firmaların, Türkiye’deki sermaye şirketi şeklindeki yapılanmaları başvuru yapabilir.

TÜBİTAK’a niyet beyanında bulunan ve kuruluşun içerisinde yer aldığı ulusal veya uluslararası alanında önde gelen teknolojiler oluşturan firmanın;

  • Son üç (3) yıldaki ortalama Ar-Ge yoğunluğunun en az %1 olan ve
  • Son üç (3) yıldaki net satış ortalamasının iki (2) milyar TL olması gerekir.

Başvuru yapan Türkiye’deki yerleşik sermaye şirketi için ayrıca bu şartlar aranmaz.

Kuruluş tek başına veya yurtdışından ya da Türkiye’den ortak(lar) bulmak suretiyle başvuru yapabilir. Ortak kuruluş(lar)un, başvuru yapabilecek kuruluş için aranılan kriterleri sağlaması zorunlu değildir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.