Etiket: Yargı ve Temel Haklar

  • “Yargı ve Temel Haklar” Konulu Bağımsız Değerlendirme Raporları Yayınlandı

    “Yargı ve Temel Haklar” Konulu Bağımsız Değerlendirme Raporları Yayınlandı

    “Yargı ve Temel Haklar” konulu Peer Review (Bağımsız Değerlendirme) Raporları yayınlandı!. Peer Review olarak adlandırılan çalışma ziyaretleri, AB’ye üye ülkelere mensup uzmanların, Türkiye’de ifade özgürlüğü ve yargı alanında meydana gelen gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde ele almak ve değerlendirmek üzere düzenledikleri ziyaret çalışmaları olup AB’ye katılım müzakereleri bağlamında, Türk makamlarıyla görüş birliği ve kendileriyle sağlanan koordinasyon